Archív článkov

prevádzka mš od 14.9.2020

12.09.2020 14:01
Dňom 14.9 bude prevádzka v mš už 6.30 do 16.30 hod. Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodil len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota. Poobede budú deti vonku nasledovne:...

Krúžky v školskom roku 2020/2021

02.09.2020 15:02
Ponuka krúžkov na školský rok 2020/2021 : od októbra Tancuľkovo lektor :p.Horníková/ deti od 3 rokov 20 hodín suma: 54 eur miesto konania: materská škola Futbal  tréner p.Pomichal /deti od 3 rokov 10 tréningových jednotiek suma : 35 eur miesto konania: chata Transpetrol  deti , ktoré...

Pokyny k zahájeniu šk.roka 2020/2021

26.08.2020 14:51
zdravotný dotazník.docx (21911) príloha  Milí rodičia, vítame Vás v novom školskom roku 2020/21 . Prevádzka MŠ bude nasledovná : od 2.9.2020 do 13.9.2020 7.00- 16.30, kvôli nrariadeniu RUVZ (zberné triedy nesmú byť kvôli premiešavaniu detí. od 14.9.2020 sa upraví prevádzka( ak...

Výška školského poplatku a stravného od 1.1. 2018

18.12.2017 13:39
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Senec zo dňa 14.12.2017  bolo schválené VZN č.8/2017, v ktorom sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, kde sa výška školského poplatku od 1.1.2018 určuje na  20€ a stravného na 1,27€ (desiata...

Prerušenie prevádzky počas vianočných sviatkov

25.11.2017 16:52
Oznamujeme rodičom, že mš bude uzatvorená počas vianočných sviatkov v čase od 23.12.2017 do 7.1.2018. Otvoríme 8.1.2018 (pondelok). Veľa šťastia v žiari svetiel stromčeka, aby láska zavítala do Vášho domčeka.Na Vianoce mnoho radosti, v Novom roku žiadne starosti.  ďakujeme za podporu a pomoc v...

Rada školy

14.09.2017 15:04
Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú p.Ćičmancová Martina (trieda Slniečka) a p.Magátová Silvia Ing.(trieda Lienok) predseda OZ MŠ Slnečné jazerá p.Diana Bezúrová Ing-trieda Lienky členovia OZ MŠ Slnečné jazerá trieda Rybky  :Michaela Šillová      ...