Archív článkov

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

30.11.2020 15:59
aj naša materská škola sa zapojila do tohto nádherného projektu -ďakujeme všetkým , ktorí sa ho nezištne zúčastnili .....kolektív mš

Príde k nám Mikuláš

28.11.2020 17:10
Dňa 8.12.2020  pri zachovaní všetkých protiepidemiologických nariadení k nám zavíta Mikuláš. Oslávia ho spolu najprv Lienky + Slniečka od 8.45  a  potom Rybky+ Žabky od 10.15

prevádzka od 16.11.2020

18.11.2020 10:20
prevádzka v mš už 6.30 do 16.30 hod. Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodil len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota. v prípade, že dieťa bude chýbať viac ako 3 dni ...

Rúška -deti

17.10.2020 19:36
Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) taktiež ráno pri príchode do zbernej triedy  od 6.30 do 7.00 je dieťa povinné mať rúško. ďakujeme

Krúžky v školskom roku 2020/2021

01.10.2020 17:08
KRÚŽKY SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ ! Vážení rodičia  od 5 .10 .2020 začíname s krúžkami. Na triedach sme vám pripravili súhlas dotknutej osoby -nakoľko krúžky budú spoločne (deti zo všetkých  tried  budú  v krúžkovej miestnosti , prosíme ich podpísať -deti,  ktorým rodičia...

Výška školského poplatku a stravného od 1.1. 2018

18.12.2017 13:39
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Senec zo dňa 14.12.2017  bolo schválené VZN č.8/2017, v ktorom sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, kde sa výška školského poplatku od 1.1.2018 určuje na  20€ a stravného na 1,27€ (desiata...

Prerušenie prevádzky počas vianočných sviatkov

25.11.2017 16:52
Oznamujeme rodičom, že mš bude uzatvorená počas vianočných sviatkov v čase od 23.12.2017 do 7.1.2018. Otvoríme 8.1.2018 (pondelok). Veľa šťastia v žiari svetiel stromčeka, aby láska zavítala do Vášho domčeka.Na Vianoce mnoho radosti, v Novom roku žiadne starosti.  ďakujeme za podporu a pomoc v...

Rada školy

14.09.2017 15:04
Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú p.Ćičmancová Martina (trieda Slniečka) a p.Magátová Silvia Ing.(trieda Lienok) predseda OZ MŠ Slnečné jazerá p.Diana Bezúrová Ing-trieda Lienky členovia OZ MŠ Slnečné jazerá trieda Rybky  :Michaela Šillová      ...