Archív článkov

Otvorenie mš 1.6.2020 informácia od zriaďovateľa

20.05.2020 14:44
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl, školských klubov a materských škôl a to od 1.6.2020.   Na základe tohto rozhodnutia ministra školstva v súčasnosti Mesto Senec, ako zriaďovateľ základných a materských...

Zápis do mš spustený!

11.05.2020 12:47
Elektronické prihlasovanie do materskej školy spustené ostatné info nájdete -Zápis do mš   Chceli by sme Vás informovať, že elektronické prihlášky na zápis do materskej školy, sú už k dispozícii https://senec.esmao.sk/info/e-form/332 Vyplniť a odoslať ju bude možné do 31. mája...

Deň matiek - poďakovanie

06.05.2020 10:58
 Drahé naše mamičky, je nám nesmierne ľúto, že Deň matiek   nemôžeme osláviť všetci spoločne v kruhu našich detí a za Vašej prítomnosti. Dovoľte nám preto aspoň touto cestou vyjadriť naše poďakovanie a vysloviť obdiv , že aj v týchto ťažkých časoch ste nielen mamičkami ale...

uzatvorenie mš

10.03.2020 12:30
  Na  základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  materská škola aj školská jedáleň  ostáva uzatvorená od  30.3.2020 až do odvolania!    

Výška školského poplatku a stravného od 1.1. 2018

18.12.2017 13:39
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Senec zo dňa 14.12.2017  bolo schválené VZN č.8/2017, v ktorom sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, kde sa výška školského poplatku od 1.1.2018 určuje na  20€ a stravného na 1,27€ (desiata...

Prerušenie prevádzky počas vianočných sviatkov

25.11.2017 16:52
Oznamujeme rodičom, že mš bude uzatvorená počas vianočných sviatkov v čase od 23.12.2017 do 7.1.2018. Otvoríme 8.1.2018 (pondelok). Veľa šťastia v žiari svetiel stromčeka, aby láska zavítala do Vášho domčeka.Na Vianoce mnoho radosti, v Novom roku žiadne starosti.  ďakujeme za podporu a pomoc v...

Rada školy

14.09.2017 15:04
Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú p.Ćičmancová Martina (trieda Slniečka) a p.Magátová Silvia Ing.(trieda Lienok) predseda OZ MŠ Slnečné jazerá p.Diana Bezúrová Ing-trieda Lienky členovia OZ MŠ Slnečné jazerá trieda Rybky  :Michaela Šillová      ...