Archív článkov

Uzatvorenie mš počas letnej prevádzky

16.05.2022 15:16
. Oznamujeme Vám , že  so súhlasom zriaďovateľa Mesta Senec bude materská škola uzatvorená v čase letných prázdnin od 1.7. do 31.7.2022, otvárame 1.8.2022 do 28.8.2022. V týždni od 29.8 do 2.9 2022 budú prebiehať čistiace a upratovacie práce ( mš pre deti uzatvorená). Školský rok ...

Plavecký výcvik

02.05.2022 13:25
Oznamujem Vám , že v dňoch 6 až 10.6.2022 organizuje materská škola plavecký výcvik cez Plavecký klub Delfín. Plavecký výcvik bude v bazéne hotela Družba-Transpetrol pod vedením p.Pipíškovej.Suma je 45eur. Prihlášky sú pripravené na triede v prípade záujmu si ich vypýtajte u triednej učiteľky.

Usmernenie pre deti z vojnovej oblasti

15.03.2022 14:37
  Materská škola Slnečné jazerá Senec oznamuje, že v prípade žiadosti o prijatie dieťaťa (z vojnovej oblasti) na predprimárne vzdelávanie sa obráťte na Útvar školstva a športu Senec na Lichnerovej ulici č. 61 v časoch: Deň Hodiny Pondelok 07:30 -...

Usmernenie platné od 10.5.2022

18.08.2021 14:21
USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE  Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a...

Poplatky v mš účinné od 1.9.2021

19.07.2021 12:08
Dovoľujeme si Vás upozorniť , že s účinnosťou od 1.9.2021 sa upravili poplatky v materskej škole podľa VZN č.3/2021 VZN 3_2021_čiastočné úhrady.docx (68254)

Rúška -deti

17.10.2020 19:36
Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) taktiež ráno pri príchode do zbernej triedy  od 6.30 do 7.00 je dieťa povinné mať rúško. ďakujeme

Výška školského poplatku a stravného od 1.1. 2018

18.12.2017 13:39
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Senec zo dňa 14.12.2017  bolo schválené VZN č.8/2017, v ktorom sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, kde sa výška školského poplatku od 1.1.2018 určuje na  20€ a stravného na 1,27€ (desiata...

Prerušenie prevádzky počas vianočných sviatkov

25.11.2017 16:52
Oznamujeme rodičom, že mš bude uzatvorená počas vianočných sviatkov v čase od 23.12.2017 do 7.1.2018. Otvoríme 8.1.2018 (pondelok). Veľa šťastia v žiari svetiel stromčeka, aby láska zavítala do Vášho domčeka.Na Vianoce mnoho radosti, v Novom roku žiadne starosti.  ďakujeme za podporu a pomoc v...

Rada školy

14.09.2017 15:04
Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú p.Ćičmancová Martina (trieda Slniečka) a p.Magátová Silvia Ing.(trieda Lienok) predseda OZ MŠ Slnečné jazerá p.Diana Bezúrová Ing-trieda Lienky členovia OZ MŠ Slnečné jazerá trieda Rybky  :Michaela Šillová      ...