Rada školy

14.09.2017 15:04

Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú p.Ćičmancová Martina (trieda Slniečka) a p.Magátová Silvia Ing.(trieda Lienok)

predseda OZ MŠ Slnečné jazerá p.Diana Bezúrová Ing-trieda Lienky

členovia OZ MŠ Slnečné jazerá trieda Rybky  :Michaela Šillová

                                                                              Dominika Valentová

                                               trieda Slniečka:    Tomáš Barčák

                                               trieda Žabky:        Mgr.Lucia Megová-Kválová

Späť