oznamujeme Vám , že nakoľko sa poplatky s účinnosťou od 1.10.2022 upravili bude Vám stravné účtované mesačne podľa skutočne odjedených obedov-sledujte si každý mesiac našu webovú stránku - poplatky na daný mesiac budú zverejňované do 5.teho daného mesiaca.