ZMENY V POPLATKOCH PLATNÉ OD 1.3.2023  !!!

VZN _ 2_2023 o určení výšky príspevku._

 

Stravné 03_2023 (Celková suma je stravné + réžia spolu), žiadam o úhradu do 20 - teho dňa v danný mesiac 


 

Stravné LIENKY - 03_2023.docx (14979)
Stravné RYBKY - 3_2023.docx (15192)
Stravné SLNIEČKA - 3 2023docx.docx (14297)
Stravné ŽABKY - 3_2023.docx (15235)
 

 

oznamujeme Vám , že nakoľko sa poplatky s účinnosťou od 1.3.2023 upravili bude Vám stravné účtované mesačne podľa skutočne odjedených obedov-sledujte si každý mesiac našu webovú stránku - poplatky na daný mesiac budú zverejňované do 5.teho daného mesiaca.