Stravné 

Vážení rodičia z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  je  možné odhlásiť stravu najneskôr do 7:30. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.00 - 11.20 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ďakujeme za porozumenie.