ZMENY V POPLATKOCH PLATNÉ OD 1.3.2023  !!!

 

VZN _ 2_2023 o určení výšky príspevku._final zverejnene na tabuli (2).docx (35928)

(Celková suma je stravné + réžia spolu), žiadam o úhradu do 15- teho dňa v danom mesiaci

Stravné LIENKY - 09-2023.docx (15080)
Stravné RYBKY - 09-2023.docx (15176)
Stravné SLNIEČKA - 09-2023docx.docx (14334)
Stravné ŽABKY - 09-2023.docx (15232)