Vážení rodičia,

 v tejto sekcii Vás budeme informovať ohľadom činnosti občianskeho združenia Materská škola Slnečné jazerá.  Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú hradené divadelné predstavenia, výlety, odmeny, mikulášske a veľkonočné balíčky, ovocie nad rámec školského ovocia a pod.

Príspevok do OZ MŠ Slnečné jazerá je  schválený členskou schôdzou vo výške 70 eur / dieťa,  bez ohľadu na rodinnú alebo sociálnu situáciu dieťaťa v rodine.

Príspevok je možné uhradiť v plnej sume 70 eur  alebo v dvoch splátkach za prvý a druhý polrok po 35 eur.

Číslo účtu: SK 91 1100 0000 0029 4446 2578

Kontakt: ozms.slnecnejazera@gmail.com

Členovia OZ MŠ SJ :

  • Predseda – Ing. Diana Bezúrová
  • Podpredseda – Martina Bella
  • Hospodár – Dominika Polakovičová
  • Revízna komisia – kontrolný orgán - Katarína Lenártová-Labancová

                                                           

Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú  v školskom roku 2021/2022  hradené nasledovné aktivity:

  • Pracovné zošity sady (pre každé dieťa)
  • Poistenie detí Alianz (úraz+ krádež)
  • Zubná kefka Curaprox+ pasta+omaľovanka