Vážení rodičia,

 v tejto sekcii Vás budeme informovať ohľadom činnosti občianskeho združenia Materská škola Slnečné jazerá.  Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú hradené divadelné predstavenia, výlety, odmeny, mikulášske a veľkonočné balíčky, ovocie nad rámec školského ovocia a pod.

Príspevok do OZ MŠ Slnečné jazerá je  schválený členskou schôdzou vo výške 70 eur / dieťa,  bez ohľadu na rodinnú alebo sociálnu situáciu dieťaťa v rodine.

Príspevok je možné uhradiť v plnej sume 70 eur  alebo v dvoch splátkach za prvý a druhý polrok po 35 eur.

Číslo účtu: SK 91 1100 0000 0029 4446 2578

Kontakt: ozms.slnecnejazera@gmail.com

Členovia OZ MŠ SJ :

 • Predseda – Ing. Diana Bezúrová (trieda Rybky)
 • Podpredseda – Martina Bella (trieda Lienky)
 • Hospodár – Dominika Polakovičová (trieda Žabky)
 • Revízna komisia – kontrolný orgán - Katarína Lenártová-Labancová (trieda Lienky)
 •                                                   - Žaneta Gašparová (trieda Slniečka)                                            

Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú  v školskom roku 2021/2022  hradené nasledovné aktivity:

 • pracovné zošity, sady (pre každé dieťa)
 • poistenie detí Alianz (úraz)
 • zubná kefka Curaprox+zubná pasta+omaľovanky
 • divadelné predstavenie "Žabí princ"
 • vstupné - Gazdovský dvor, autobus a pitný režim
 • seminar "Pani úroda" inštitút Daphne
 • nákup pomôcok na krúžok "Malí ochranári"
 • odmeny na Tekvičkové slávnosti
 • nákup materiálu na pečenie perníkov
 • nákup hračiek pod stromček
 • predplatné na kalendárny rok na detské časopisy do tried
 • predstavenie Mikuláša v mš
 • balíčky na Mikuláša
 • darčeky -karneval
 • vystúpenie Tomíka
 • Zajko Jojko v mš
 • drevené figúrky + vajce do balíčka
 • príspevok na rozvoj Zelenej školy v sume 500eur
 • doprava 4 tried na návštevu Seneckého múzea a Požiarneho múzea
 • oslava Dńa detí -Cirkus-kus+ občerstvenie
 • príspevok na občerstvenie pre predškolákov 2triedy
 • príspevok na vystúpenie animátorov predškoláci