Vážení rodičia,

 v tejto sekcii Vás budeme informovať ohľadom činnosti občianskeho združenia Materská škola Slnečné jazerá.  Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú hradené divadelné predstavenia, výlety, odmeny, mikulášske a veľkonočné balíčky, ovocie nad rámec školského ovocia a pod.

Príspevok do OZ MŠ Slnečné jazerá je  schválený členskou schôdzou vo výške 70 eur / dieťa,  bez ohľadu na rodinnú alebo sociálnu situáciu dieťaťa v rodine.

Príspevok je možné uhradiť v plnej sume 70 eur  alebo v dvoch splátkach za prvý a druhý polrok po 35 eur.

Číslo účtu: SK 91 1100 0000 0029 4446 2578

Kontakt: ozms.slnecnejazera@gmail.com

Členovia OZ MŠ SJ :

 • Predseda – Ing. Diana Bezúrová
 • Podpredseda – Martina Bella
 • Hospodár – Dominika Polakovičová
 • Revízna komisia – kontrolný orgán - Mgr. Lucia Megová Kválová

                                                           

Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú  v školskom roku 2020/2021  hradené nasledovné aktivity:


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •