Vážení rodičia,

 v tejto sekcii Vás budeme informovať ohľadom činnosti občianskeho združenia Materská škola Slnečné jazerá.  Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú hradené divadelné predstavenia, výlety, odmeny, mikulášske a veľkonočné balíčky, ovocie nad rámec školského ovocia a pod.

Príspevok do OZ MŠ Slnečné jazerá je na školský rok 2018/2019 schválený členskou schôdzou vo výške 70 eur / dieťa,  bez ohľadu na rodinnú alebo sociálnu situáciu dieťaťa v rodine.

Príspevok je možné uhradiť v plnej sume 70 eur  alebo v dvoch splátkach za prvý a druhý polrok po 35 eur.

Číslo účtu: SK 91 1100 0000 0029 4446 2578

Kontakt: ozms.slnecnejazera@gmail.com

Členovia OZ MŠ SJ :

  • Predseda – Ing. Diana Bezúrová
  • Podpredseda – Dominika Valentová
  • Hospodár – Michaela Šillová
  • Revízna komisia – kontrolný orgán - Mgr. Lucia Megová Kválová

                                                           - Tomáš Barčák

Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá boli v školskom roku 2018/2019 zatiaľ hradené:

  • Ovocie nad rámec školského ovocia (každý mesiac)
  • Tekvičková slávnosť (doobedná akcia vedená OZ JAŠKOVO) + 4 tekvice na vyrezanie (pre každú triedu jedna)
  • Občerstvenie do tried Lienky + Žabky (vystúpenie pre starých rodičov)

Zápisnica na stiahnutie:

Zapisnica_23oktober2017.docx