Vážení rodičia,

 v tejto sekcii Vás budeme informovať ohľadom činnosti občianskeho združenia Materská škola Slnečné jazerá.  Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú hradené divadelné predstavenia, výlety, odmeny, mikulášske a veľkonočné balíčky, ovocie nad rámec školského ovocia a pod.

Príspevok do OZ MŠ Slnečné jazerá je  schválený členskou schôdzou vo výške 70 eur / dieťa,  bez ohľadu na rodinnú alebo sociálnu situáciu dieťaťa v rodine.

Príspevok je možné uhradiť v plnej sume 70 eur  alebo v dvoch splátkach za prvý a druhý polrok po 35 eur.

Číslo účtu: SK 91 1100 0000 0029 4446 2578

Kontakt: ozms.slnecnejazera@gmail.com

Členovia OZ MŠ SJ :

 • Predseda – Ing. Diana Bezúrová
 • Podpredseda – Martina Bella
 • Hospodár – Dominika Polakovičová
 • Revízna komisia – kontrolný orgán - Mgr. Lucia Megová Kválová

                                                           - Tomáš Barčák

Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú  v školskom roku 2019/2020  hradené nasledovné aktivity:

 • Divadielko "Žabí princ"
 • Občerstvenie do tried - Vystúpenie pre starých rodičov (triedy Rybky+Žabky)
 • Ochutnávka mliek, ovocia a zeleniny (všetky triedy) - týždeň mlieka
 • Tekvičková slávnosť  z firmy Step Up
 • Výtvarný materiál pre mikulášske a vianočné tvorenie
 • Mikuláš - interaktívne divadielko
 • Mikulášske balíčky pre deti
 • Vianočné darčeky pre personál škôlky
 • Pečenie medovníčkov (nákup surovín)
 • Divadielko "Snehuliačkovci"
 • Značky tried na dvere
 • Nové oplotenie dopravného ihriska
 • Karneval - firma Step Up
 • Ovocie nad rámec školského ovocia
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •