Vážení rodičia,

 v tejto sekcii Vás budeme informovať ohľadom činnosti občianskeho združenia Materská škola Slnečné jazerá.  Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú hradené divadelné predstavenia, výlety, odmeny, mikulášske a veľkonočné balíčky, ovocie nad rámec školského ovocia a pod.

Príspevok do OZ MŠ Slnečné jazerá je  schválený členskou schôdzou vo výške 80 eur / dieťa,  bez ohľadu na rodinnú alebo sociálnu situáciu dieťaťa v rodine.

Príspevok je možné uhradiť v plnej sume 80 eur  alebo v dvoch splátkach za prvý a druhý polrok po 40 eur.

Číslo účtu: SK 91 1100 0000 0029 4446 2578

Kontakt: ozms.slnecnejazera@gmail.com

Členovia OZ MŠ SJ :

  • Predseda – Natália Ondrušová (trieda Rybky)
  • Podpredseda – Katarína Ostrovská (trieda Slniečok)
  • Hospodár –  Žaneta Gašparová (trieda žabky) 
  • Revízna komisia – kontrolný orgán - Katarína Lenártová-Labancová (trieda Rybky)       Lukáš Matlák /trieda Slniečka                                           -                                           

Z fondu OZ MŠ Slnečné jazerá sú  v školskom roku 2023/2024  hradené nasledovné aktivity:

-poistenie detí proti úrazu poisťovńa Alianz 

-mesačne ovocie a zelenina vo výške 60eur

-autobus pre triedu Žabiek + Lienok návšteva knižnice-Čitanie s Mrkvičkom