Číslo Názov Dokument
1. Potvrdenie IČO Potvrdenie_IČO.pdf
2. Zriaďovacia listina Zriaďovacia_listina.pdf
3. Školský poriadok Skolsky-poriadok-2023 (2).pdf 
4. Koncoročná správa   Koncoročná správa Mš slnečné jazerá .pdf
5. Školský vzdelávací program SkVP_SLNIECKO_-_2023_konsolidovane.pdf 
6. Organizačný poriadok Organizacny_poriadok.pdf
7. Orgnizačná schéma školy Organizačná schéma školy.pdf