Číslo Zverejnené Faktúry
1/2023 31.1.2023 fd_202301.pdf
2/2023 28.2.2023 fd_202302.pdf
3/2023 31.3.2023 fd_202303.pdf
4/2023 3.5.2023 fd_202304 .pdf
5/2023 10.6.2032  fd_202305.pdf
6/2023 7.7.2023  fd_202306.pdf
7/2023 11.8.2023     fd_202307.pdf
8/2023 14.9.2023 fd_202308.pdf