Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

 

     Zmluvy 2014
 
 Por.
 číslo
Dátum
uzatvorenia 
Partner Predmet Dátum zverejnenia Suma Príloha
1/14   10.9.2014   Boni Fructi spol.sr.o. O spolupráci, dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 16.9.2014      - 1-2014.pdf
2/14 23.10.2014 Coop Jednota
Galanta
Potraviny 27.10.2014      - 2-2014.pdf
3/14 1.11.2014 ATC Potraviny 7.11.2014      - 3-2014.pdf
4/14 1.11.2014 Global Green Likvidácia bio odpadu 7.11.2014      - 4-2014.pdf
5/14 1.11.2014 AG Foods Potraviny 7.11.2014      - 5-2014.pdf
6/14 6.11.2014 Belzár Predaj mäsa 19.11.2014      - 6-2014.pdf
7/14 14.11.2014 Organika Školské mlieko 27.11.2014      - 7-2014.pdf
8/14 18.11.2014 SPP Dodávka plynu 1.12.2014      - 8-2014.pdf
9/14 24.11.2014 ZSE Dodávka elektriny 3.12.2014      -   9-2014.pdf
10/14 11.12.2014 BVS Dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd 19.12.2014      -  10-2014.pdf
11/14 14.12.2014    Glemba Deratizácia 22.12.2014     11-2014.pdf
12/14 30.12.2014 Medpoint Pracovná zdravotná služba 8.1.2014      - 12-2014.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zmluvy 2015

Por.
číslo
     Dátum
 uzatvorenia
  Partner   Predmet     Dátum    zverejnenia   Suma

Príloha

1/15 1.1.2015 Vymyslicky Údržba, oprava zdvíhacích zariadení 16.1.2015  - 1-2015.pdf
2/15 1.4.2015 E-net O zverejňovaní verejných služieb 13.4.2015 18,- 2-2015.pdf
2-2-2015.pdf

 

   Zmluvy 2016

Por.
číslo
Deň
uzatvorenia
Partner Predmet Dátum zverejnenia Suma Príloha
1/16 9.3.2016 SPP-dodatok č.1 Dodávka plynu 17.3.2016 - 1-2016.pdf
2/16 18.6.2016 Metrológia O poskytovaní služieb 28.6.2016 - 2-2016.pdf
3/16 30.12.2016 Remedy Pracovná zdravotná služba 13.1.2017 -
3-2016.pdf
 

 

   Zmluvy 2017

Por.
číslo
 Dátum
uzatvorenia
  Partner Predmet Dátum
zverejnenia
Suma Príloha
1/17 22.9.2017 SPP- dodatok č.2 Dodávka plynu 29.9.2017    - 1-2017.pdf
2/17 4.12.2017 Qualited s.r.o. Potraviny 14.9.2017    -  2-2017.pdf
3/17 4.12.2017 Agrax Pekárenské výrobky 20.12.2017    -  3-2017.pdf

 

 

 

 

 

    Zmluvy 2018

Por.
číslo
    Dátum
uzatvorenia
Partner Predmet Dátum
zverejnenia
Suma Príloha
1/18 26.2.2018 Osobný údaj O zabezpečení výkonu činnosti zod. ososby 8.3.2018    - 1-2018.pdf
2/18 25.4.2018 Wabez O dodávke servisných prác 2.5.2018       100,- 2-2018.pdf
3/18 1.10.2018 T-com Mobilné služby 12.10.2018       - 3-2018.pdf
4/18 20.12.2018   Komensky o poskytovaní služieb - virtuálna knižnica 21.12.2018       19,-
 
4-2018.pdf

 

   Zmluvy 2019

Por. číslo Dátum
uzatvorenia
Partner Predmet Dátum
zverejnenia
Suma Príloha
1/19 16.5.2019 Swan O poskytovaní digitálne
kancelárie
24.5.2019      -
1-2019.pdf
2/19 13.6.2019 NBU Kvalifikované dôveryhodné služby 21.6.2019      - 2-2019.pdf
2-2-2019.pdf
3/19 2.9.209 Lunys s.r.o. Potraviny 18.9.2019 - 3-2019.pdf
4/19 12.9.2019 BSK Dotačná schéma-dopravné ihrisko 16.9.2019 8000,-  4-2019.pdf
5/19 4.10.2019 Trimel Modul IS SAMO 22.10.2019 127,20,- 5-2019.pdf
5-2-2019.pdf

 

    Zmluvy 2020

Por.
číslo
Dátum
uzatvorenia
Partner Predmet Dátum
zverejnenia
Suma Príloha
1/20 2.1.2020 Stanislav a syn s.r.o. Pekárenské výrobky 10.1.2020     - 1-2020.pdf
1-2-2020.pdf
2/20 21.2.2020 Type representative Vybavenie Technickej škôlky 28.2.2020 1500,- 2-2020.pdf
3/20 2.9.2020 Pôľdohospodárska platobná agentúra O dodávke ovocia a zeleniny 10.9.2020     -   3-2020.pdf
 

 

    Zmluvy 2021

Por.
číslo
Dátum
uzatvorenia
Partner Predmet Dátum
zverejnenia
Suma Príloha
1/21 29.9.2021 Osobný údaj sk- ZO, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 7.10.2021     - 1-2021.pdf
 1-2-2021.pdf
2/21 16.12.2021 SPP - dodatok O Dodávke plynu 22.12.2021     - 2-2021.pdf

 

    Zmluvy 2022

Por.
číslo
Dátum
uzatvorenia
Partner Predmet Dátum
zverejnenia
Suma Príloha
1/22 27.1.2022 Tatry Sympatia O DDS 16.2.2022      - 1-2022.pdf
2/22 1.4.2022 Modra PAKA Prax študenta 12.4.2022     25,- 2-2022.pdf
3/22 2.8.2022 T-com Mobilné služby 10.8.2022     45,-   3-2022.pdf
3-2-2022.pdf
4/22 31.8.2022 Andatino O nájme priestorov 8.9.2022     4-22.pdf
5/22 5.9.2022 Trimel Pozáručný servis IS SAMO 4.9.2022      - 5-2022.pdf
5-2-2022.pdf
6/22 7.9.2022 E-net O poskytovaní verejných služieb 19.9.2022      86,00 6-2022.pdf
6-2-2022.pdf
7/22 21.9.2022 Tancuľkovo Prenájom priestorov 11.10.2022   7-2022.pdf
8/22 20.10.2022    Strom života Enviromentálna výchova 31.10.2022      - 8-2022.pdf
9/22 3.11.2022 Kid Genius Prenájom priestorov 9.11.2022      - 9-2022.pdf

   

Zmluvy 2023 

Por.
číslo
Dátum
uzatvorenia
Partner Predmet Dátum
zverejnenia
Suma Príloha
1/23 13.2.2023 Seyfor O poskytovaní služieb
 - výplatný lístok
20.2.2023      - 1-2023.pdf
2/23 5.4.2023 MŠK Senec O prenájme priestorov 17.4.2023      38,-     2-2023.pdf
3/23 17.4.2023 PAKA Modra o Poskytovaní praktického vyučovania 20.4.2023      - 3-2023.pdf
3-2-2023.pdf
4/23 30.3.2023 Gastro Genius Potraviny 28.4.2023     -    4-2023.pdf
4-2-2023.pdf
5/23 1.5.2023 Šlachtič Ján O poskytnutí služieb 2.5.2023      - 5-20 23.pdf
5-2023, str.2-4. pdf
6/23 16.8.2023 E-NET Dohoda o zmene rozsahu zmluvy č.3718 26.8.2023     72,-  E-Net.pdf
7/23 20.9.2023 Kid Genius o nájme nebyt.priestorov 27.9.2023      - Kid Genius.pdf
8/23 9.10.2023 Torreol, s.r.o. o združenej dodávke zemného plynu 25.10.2023 6,3 za MWH  82023.pdf