Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

Dňa 8.11.2022 sa konalo hlasovanie zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Slnečné jazerá

volebná komisia po sčítaní hlasov zverejnila nasledovné výsledky Zápisnica-rodičov.pdf

odovzdaných 56 hlasovacích lístkov z toho platných 51(krúžkovali sa najviac 2 kandidáti , platný bol aj hlas s jedným krúžkom,,na platnosť stačila účasť 42 rodičov)

1.miesto  s počtom hlasov   31     Lukáš Matlák(-zvolený kandidát na nasledujúce 4roky)

2.miesto s počtom hlasov     30     Monika Poizlová   (-zvolený kandidát na nasledujúce 4 roky)

3.miesto s počtom hlasov 21 Laura Konečná

4.miesto s počtom hlasov 20   Natália Ondrušová

 

Rada školy zvolená v 11/2022 na 4roky

Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú :

Lukáš Matlák 

Monika Poizlová

delegovaní zástupcovia  Mesta Senec:  

Ing.Diana Bezúrová

 Helena Nemcová

  Ing.David Tengeri

Uznesenie MsZ č. 6_RŠ_MŠ Sln. jazerá.pdf (175253)

zástupca pedagógov : Mgr.Lucia Benkovská dňom 1.2.2023  bola vymenovaná za zástupcu riaditeľa školy  preto zástupcom pedagogických zamestnancov  s účinnosťou tohto vymenovania sa stáva Mgr.Michaela Burešová 

určenie člena RŠ.pdf  

   Zápisnica- pedagógovia (1).pdf

zástupca nepedagógov: Katarína Szabóová     Zápisnica-nepedagógovia.pdf

 

zápisnica z ustanovujúceho zasadania Rady školy dňa 17.03.2023

zápisinca RŠ (1).pdf (30135)

zápisnica 2pdf (440668)

zápisnica RŠ.pdf (21885)

štatút Rady školy platný dňom 6.10.2023

štatút rady školy.docx (48761)

správa o výchovno vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

koncoročná správa 22/237.pdf (3688466)