Dňa 9.11.2018 sa konalo hlasovanie zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Slnečné jazerá

volebná komisia po sčítaní hlasov zverejnila nasledovné výsledky

odovzdaných 45 hlasovacích lístkov z toho platných 45 (krúžkovali sa najviac 2 kandidáti , platný bol aj hlas s jedným krúžkom,, na platnosť stačila účasť 42 rodičov)

1.miesto  s počtom hlasov   33      Ing.Magátová Silvia (-zvolený kandidát na nasledujúce 4roky)

2.miesto s počtom hlasov     21        Ing.Bezúrová Diana   (-zvolený kandidát na nasledujúce 4 roky)

3.miesto s počtom hlasov 20   JUDr.Rolková Silvia

4.miesto s počtom hlasov 14   Polakovičová Dominika

 

Rada školy zvolená v 11/2018 na 4roky

Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú :

Ing.Diana Bezúrová 

 Ing.Silvia Magátová

delegovaní zástupcovia  Mesta Senec:     Mgr.Kubliniak Anton / ku dňu 30.4.2020 sa vzdal na vlastnú žiadosť/

                                                                      p.Helena Nemcová

                                                                      Mgr.Škovránek Pavol

     doplnený člen  Mestom Senec              Ing.Pavol Kvál

zástupca pedagógov : Daniela Bogárová

zástupca nepedagógov: Katarína Szabóová (doplňujúce voľby 23.9.2021)

na ustanovujúcom zasadaní RŠ konanej dňa 16.11.2018 bola za predsedu zvolená  Ing.Silvia Magátová  a a podpredsedu Daniela Bogárová.

zápisnica z ustanovujúcej schôdze Rady školy tu:zápisnica RŠ -1.pdf (34239)

                                                                                    zápisnica RŠ-3.pdf (33733)

                                                                                    zápisnica Sj-2.pdf (35701)