Dňa 8.11.2022 sa konalo hlasovanie zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Slnečné jazerá

volebná komisia po sčítaní hlasov zverejnila nasledovné výsledky

odovzdaných 56 hlasovacích lístkov z toho platných 51(krúžkovali sa najviac 2 kandidáti , platný bol aj hlas s jedným krúžkom,,na platnosť stačila účasť 42 rodičov)

1.miesto  s počtom hlasov   31     Lukáš Matlák(-zvolený kandidát na nasledujúce 4roky)

2.miesto s počtom hlasov     30     Monika Poizlová   (-zvolený kandidát na nasledujúce 4 roky)

3.miesto s počtom hlasov 21 Laura Konečná

4.miesto s počtom hlasov 20   Natália Ondrušová

 

Rada školy zvolená v 11/2022 na 4roky

Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú :

Lukáš Matlák 

Monika Poizlová

delegovaní zástupcovia  Mesta Senec:    po ustanovujúcom zastupiteľstve , ktoré bude 25.11.2022

zástupca pedagógov : Mgr.Lucia Benkovská

zástupca nepedagógov: Katarína Szabóová