Zelená škola
 

Chceme zmeniť seba a svoje okolie.

A preto sme sa zapojili do environmentálneho programu

                   ZELENÁ     ŠKOLA

Zisťovanie vplyvu školy na životné prostredie nám pomohlo určiť, ktorej téme je potrebné sa venovať hlbšie a tak získať cenné poznatky, ktoré využijeme nielen na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu. Po vyhodnotení týchto bodov stanovili sme si viac cieľov , ktoré sa spoločnými silami pokúsime splniť:

-          Zaviesť na chodby, do tried a zborovní funkčný dvojzložkový separovaný zber

-          Znížiť o 10 % celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole

-          Zavedenie hospodárenia s odpadom v zmysle Minimalizuj, Znovupoužívaj, Recykluj

-          Propagácia separovania odpadu prostredníctvom informačných akcií a na internete

-          Vzdelávacie aktivity environmentálne – rozšírenie výchovno – vzdelávacieho procesu, zážitkové učenie

-          Hliadka MŠ – čierne skládky v prírode

enviromentálny akčný plán schválený

plan-enviro-2023_(2).docx (208556)

Vytýčené ciele realizujeme na základe praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä učitelia, rodičia, žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou.

 

 

 

 

 

Zajtra donesiem ďalšie 4 koše, ktoré mi poslali z Curaprox na výmenu za 400 nazbieraných kefiek.
 
Teším sa, ako nám zber pokračuje.
 
Dokopy za 2 roky zberu sme odovzdali uz cez 800 kusov starých kefiek.

 

Fotogaléria: Enviráčik

/album/fotogaleria-enviracik/20220428-092508-jpg1/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-104604-jpg1/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-104620-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-104646-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-104723-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-104906-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-105016-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-110135-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-110925-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220428-110955-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-095710-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-095757-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-095854-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-100131-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-100227-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-100353-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-100503-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-100700-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-100759-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-100929-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-101021-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-101313-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-103345-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220429-110101-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220509-111326-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220512-094459-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220516-100956-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220421-100835-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220421-100841-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220421-100944-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220421-100948-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220421-101127-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220421-101340-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220421-103723-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220422-103336-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220422-103442-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220422-105357-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220422-105545-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220422-105832-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220422-110731-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/20220422-111003-jpg/ /album/fotogaleria-enviracik/screenshot-20220420-130823-whatsapp-jpg/