Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy


Zelená škola
 

Chceme zmeniť seba a svoje okolie.

A preto sme sa zapojili do environmentálneho programu

                   ZELENÁ     ŠKOLA

Zisťovanie vplyvu školy na životné prostredie nám pomohlo určiť, ktorej téme je potrebné sa venovať hlbšie a tak získať cenné poznatky, ktoré využijeme nielen na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu. Po vyhodnotení týchto bodov stanovili sme si viac cieľov , ktoré sa spoločnými silami pokúsime splniť:

-          Zaviesť na chodby, do tried a zborovní funkčný dvojzložkový separovaný zber

-          Znížiť o 10 % celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole

-          Zavedenie hospodárenia s odpadom v zmysle Minimalizuj, Znovupoužívaj, Recykluj

-          Propagácia separovania odpadu prostredníctvom informačných akcií a na internete

-          Vzdelávacie aktivity environmentálne – rozšírenie výchovno – vzdelávacieho procesu, zážitkové učenie

-          Hliadka MŠ – čierne skládky v prírode

enviromentálny akčný plán schválený

plan-enviro-2023_(2).docx (208556)

Vytýčené ciele realizujeme na základe praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä učitelia, rodičia, žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou.

 

 

 

 

 

Zajtra donesiem ďalšie 4 koše, ktoré mi poslali z Curaprox na výmenu za 400 nazbieraných kefiek.
 
Teším sa, ako nám zber pokračuje.
 
Dokopy za 2 roky zberu sme odovzdali uz cez 800 kusov starých kefiek.