Názov Dátum zverejnenia Zmluva/Dodatky
Kolektívna zmluva 9.1.2020 kolektívna zmluva 2020
Kontrolný list .pdf
Dodatok č.20 10.1.2020 Dodatok č.20.pdf
Dodatok č.21 11.1.2021 Dodatok č.21.pdf
Dodatok č.22 10.1.2022 Dodatok č.22.pdf
Dodatok č.23 9.1.2023   Dodatok č.23.pdf