Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

O nás

Materská škola vznikla adaptáciou z rekreačného a školiaceho strediska Alfa. Objekt stojí samostatne a nachádza sa na Slnečných jazerách v k. ú. mesta Senec. Deti u nás navštevujú 4 triedy: Slniečka, Rybky, Žabky a Lienky. Každá z tried má vlastnú šatňu, hygienické zariadenie a spálňu.

Na každom poschodí sú miestnosti určené na edukáciu a prevádzku vzdelávacieho procesu. Samozrejmosťou je vlastná jedáleň, kuchyňa a sklady. 

Ďalej sa v našich priestoroch nachádza riaditeľňa, šatňa pre pani učiteľky, šatňa pre pani upratovačky,  kancelária vedúcej školskej jedálne. Každá z týchto miestností má svoje vlastné hygienické zariadenia a balkóny. V suteréne sa nachádza práčovňa, sušiareň, žehliareň.

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné rekreačné aktivity a záujmovú a hrovú činnosť detí. Vonkajšie plochy zaberajú 360m², čo zodpovedá normám na jedno dieťa stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Plocha je členená na trávnatú časť vo výmere 200m², pieskovisko vo výmere 20 m², terasy vo výmere 200 m² v zmysle príslušných právnych predpisov. Súčasťou areálu sú hrové atrakcie spĺňajúce technické požiadavky z hľadiska veku detí. Areál nie je prístupný verejnosti

 

Hlavné ciele našej materskej školy:

Vytváranie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu v rámci postupov Zelenej školy.

Rozvíjanie pohybových zručností a telesných zdatností v rámci rozšírenej ponuky externých alebo interných krúžkov (tanečnej prípravy, futbalovej prípravy, plaveckej prípravy a pod.)

Rozvíjanie jazykových znalostí v rámci práce s metodikou Fonematického uvedomovania podľa Eľkonina.

Elementárne získavanie digitálnych zručnosti pri práci s digitálnymi pomôckami (svietacia tabuľa , Bee bot, interaktívna tabuľa, zvukové tabule a pod.)

Formulovanie a tvorenie jednoduchých technologických postupov, učiť deti orientovať sa v nich, vedieť pracovať s náradím v rámci Technickej škôlky.

Naučiť deti správne sa orientovať na verejných komunikáciách prostredníctvom dopravného ihriska a získať základné zručnosti pri poznávaní dopravných značiek.

 

Poslaním našej materskej školy je podporovať všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a pripraviť dieťaťa na úspešný vstup do základnej školy.