Športová olympiáda

Fotogaléria: Pečie celá škôlka

Fotogaléria: Tekvičky cvičia

Fotogaléria: Tekvičková slávnosť

Fotogaléria: Návšteva u hasičov

Fotogaléria: Deň mlieka

Fotogaléria: Úcta k starším

Fotogaléria: Mikuláš