Milí rodičia a priatelia MŠ Slnečné jazerá,

Po minuloročnej odmlke by sme Vás chceli touto cestou osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu a Naše/Vaše deti a to v rámci možnosti poskytnutia 2 % z  daní pre Občianske združenie MŠ SJ a tým podporili výchovno – vzdelávací proces v našej Materskej škole Slnečné jazerá.

Ak ste sa rozhodli poskytnúť 2% z dane, ktorú odvádzate štátu, a tým podporiť naše Občianske združenie Materskej školy Slnečné jazerá, môžete tak spraviť nasledovnými spôsobmi:

1. ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník
  • priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane s nasledovnými údajmi
Názov organizácie: Občianske združenie Materskej školy Slnečné jazerá
Forma: Občianske združenie 
IBAN číslo účtu: SK9111000000002944462578 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.) 
IČO: 42412765
Sídlo: Slnečné jazerá 2764, 903 01 Senec
2. ak ste zamestnanec
  • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
 - názov Občianske združenie Materskej školy Slnečné jazerá

 

Tlačivo na stiahnutie:

2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf (85993)
 
 
 
 
Za uplyulé roky sa vyzbieralo celkovo:

za 2018 = 1955,42€
za 2019 = 2607,93€
za 2020 = 1401,32€
z týchto peňazí boli uhradené nasledovné položky:

Dopravne ihrisko-plot, nástrek, dop.značky, vozitka + farba do triedy Lienky  je 4240,40€
Technická škôlka je 472,05€
zostatok ku dňu : 12.4.2021 činí: 1252,32€.