Tlačivo 2% na stiahnutie

ospravedlňujeme sa na našej stránke bolo tlačivo z minulého roka ak ste si  ho sťahovali alebo dostali tlačivo z mš budete vyzvaní na doloženie aktuálneho tlačiva . ktoré je tu už uvdené správne ...ďakujeme , že ho opätovne doložíte OZ MŠ Slnečné jazerá
 
 

Milí rodičia a priatelia MŠ Slnečné jazerá,

ĎAKUJEME každému, kto v roku 2019 poukázal 2% nášmu občianskemu združeniu OZ MŠ SJ. Vďaka Vám sa vyzbieralo pre MŠ SJ 2607,93 eur.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou, aj tento rok, osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu a Naše/Vaše deti a to v rámci možnosti poskytnutia 2 % z  daní pre Občianske združenie MŠ SJ a tým podporili výchovno – vzdelávací proces v našej Materskej škole Slnečné jazerá, najmä dokončenie dopravného ihriska.

Ak ste sa rozhodli poskytnúť 2% z dane, ktorú odvádzate štátu, a tým podporiť naše Občianske združenie Materskej školy Slnečné jazerá, môžete tak spraviť nasledovnými spôsobmi:

1. ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník

  • priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane s nasledovnými údajmi

Názov organizácie: Občianske združenie Materskej školy Slnečné jazerá

Forma: Občianske združenie 

IBAN číslo účtu: SK9111000000002944462578 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.) 

IČO: 42412765

Sídlo: Slnečné jazerá 2764, 903 01 Senec

2. ak ste zamestnanec

  • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 - názov Občianske združenie Materskej školy Slnečné jazerá

Časové lehoty

  • do 31. marca - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie sami,
  • do 31. marca - podanie daňových priznaní právnickými osobami,
  • do 30. apríla - zaslanie Vyhlásenia o poukázaní 2% daní na daňový úrad podľa miesta bydliska - fyzické osoby, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ.