Odhlásenie zo stravy

Odhlasovanie neprítomnosti dieťaťa a odhlasovanie stravy