Výška školského poplatku a stravného od 1.1. 2018

18.12.2017 13:39

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Senec zo dňa 14.12.2017  bolo schválené VZN č.8/2017, v ktorom sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, kde sa výška školského poplatku od 1.1.2018 určuje na  20€ a stravného na 1,27€ (desiata 0,30€, obed 0,72€, olovrant 0,25€).