školský rok 2020/2021

ďakujeme rodine Balcovej z triedy Rybiek za výtvarný materiál a iný materiál + úhradu koncoročných fotiek za triedu rRybiek

dakujeme rodine Ostrovskej za kúpu bicykla pre účely dopravnej výchovy+ úhradu konocoročných fotiek za triedu Žabiek

ďakujeme rodine Šalátovej z ztriedy Lienok+Žabiek  za výtvarný materiál - pastelky pre deti+ fotoknihy pre triedu Žabiek

ďakujeme zo srdca za rôzny výtvarný matriál pre deti + uteráky rodine  Némethovej z triedy Lienok

ďakujeme rodine Zmajkovičovej  z triedy Slniečok za výtvarný materiál

ďakujeme rodine Homolovej z triedy Rybiek za ovocie pre deti na Jesennú športovú olympiád a krásne tekvičky

 ďakujeme rodine Némethovej z triedy Lienok za finančný dar v sume 70 eur na kúpu a  výsadbu ovocných stromčekov ako náhradnú výsadbu za vypílené stromy

ďakujeme rodine Kováčikovej  z triedy Rybiek za výtvarný materiál pre deti

ďakujeme rodine Hiršlovej z triedy Žabiek za sponzorský príspevok 100eur , ktorý bude použitý na nákup mlieka pre jeho výpadok z projektu Školské mlieko

ďakujeme p.Augustovičovi z triedy Lienok za  vykonanie revízie kotlov a plynových zariadení 

ďakujeme  rodine Skalskej z triedy Lienok za hnojivo na trávnik.

ďakujeme rodine Boldišovej  z triedy Rybiek za čistiace prostriedky a realizáciu projektu Curaprox kefiek

ďakujeme rodine Mikulovskej z triedy Slniečok za výtvarný materiál

ďakujeme p.Homolovi za ovocie a zeleninu na akciu Dńa Zeme., Dńa detí a iných podujat

ďakujeme zo srdca rodine Neméthovej  z triedy Lienok za kúpu vysávača zančky Kärcher

ďakujeme rodine Ostrovskej za finančný prípsevok v sume 100eur na prezentáciu mš +úhradu  koncoročných  fotiek v triede Žabiek

ďakujeme firme Tenenet za ukážkovú hodinu fyzioterapie.

rodine Tučnovičovej za úhradu koncoročných fotiek v triede Lienok

rodine Piffkovej za úhradu koncoročných fotiek v triede Slniečok