školský rok 2020/2021

ďakujeme rodine Balcovej z triedy Rybiek za výtvarný materiál a iný materiál

dakujeme rodine Ostrovskej za kúpu bicykla pre účely dopravnej výchovy

ďakujeme rodine Šalátovej z ztriedy Lienok+Žabiek  za výtvarný materiál - pastelky pre deti

ďakujeme zo srdca za rôzny výtvarný matriál pre deti + uteráky rodine  Némethovej z triedy Lienok

ďakujeme rodine Zmajkovičovej  z triedy Slniečok za výtvarný materiál

ďakujeme rodine Homolovej z triedy Rybiek za ovocie pre deti na Jesennú športovú olympiád a krásne tekvičky

 ďakujeme rodine Némethovej z triedy Lienok za finančný dar v sume 70 eur na kúpu a  výsadbu ovocných stromčekov ako náhradnú výsadbu za vypílené stromy

ďakujeme rodine Kováčikovej  z triedy Rybiek za výtvarný materiál pre deti

ďakujeme rodine Hiršlovej z triedy Žabiek za sponzorský príspevok 100eur , ktorý bude použitý na nákup mlieka pre jeho výpadok z projektu Školské mliekoň

ďakujeme p.Augustovičovi z triedy Lienok za  vykonanie revízie kotlov a plynových zariadení .