školský rok 2022/2023

ďakujeme rodine Boháčkovej /Némethovej za čistiace prostriedky

ďakujeme rodine Ostrovskej za dovoz čisitiacich prostriedkov z Bratislavy  a nákup vysávača

ďakujeme rodine Homolovej a Ondrušovej za tekvičky na Tekvičkový golf

ďakujeme všetkým rodinám , ktoré sa zapojili do prehliadky Svetlonosov vytvorili ste prekrásne tekvičky

za celý kolektív  mš vyslovujeme poďakovanie rodine Buday z triedy Žabiek za vianočné pohostenie

ďakujeme rodine Matlákovej z triedy Rybiek za vianočné darčeky