školský rok 2019/2020

ďakujeme rodine Balcovej z triedy Slniečok za výtvarný materiál a iný materiál

ďakujeme rodine Juhosovej  z triedy Slniečok za dekoračný materiál

ďakujeme p.Pearcovej -firme Spacemania za občerstvenie + poskytnutie priestorov 

ďakujeme rodine Bohmerovej za krásne hračky pod vianočný stromček

ďakujeme rodine Zmajkovičovej za výtvarný materiál

ďakujeme rodine Kováčikovej za vyrezávané nádherné vianočné  ozdoby

ďakujeme rodine Albertovej -firme Kozia brána za super vianočnú kapustnicu

ďakujeme rodine Boldišovej za čistiace prostriedky