školský rok 2018/2019

ďakujeme p.Smrtičovi a firme Laborman za vytlačenie didaktického materiálu.

ďakujeme rodine Siekelovej za PC Lenovo v hodnote 320 eur , ktorý je použitý pre potreby ASC a RIS agendy detí(prevedený do majetku MŠ darovacou zlmuvou č.1/2018)

ďakujeme firme Biomila -p.Valentovi za sponzorský príspevok na stravovanie detí z radov produktov uvedenej firmy

ďakujeme p.Hiršlovej za zakúpenie detských podsedákov do celej MŠ

ďakujeme rodine Pearcovej majiteľom Spacemanie za poskytnutie priestorov a občerstvenia na Tekvičkovú párty

ďakujeme rodine Hrbanovej za finančný dar v hodnote 300eur, ktorý bol použitý na nákup hračiek +didaktický materiál -prevedené do majetku MŠ darovacou zmluvou č.2/2018

ďakujeme rodine Papánkovej za nákup výtvarného materiálu

ďakujeme rodine Boháčovej za vianočný ozdobný materiál

ďakujeme  Ing.Františkovi Megovi- firme FM-GEO za geodetické práce na príprave a zameraní dopravného ihriska

ďakujeme Ing.Arch.Richardovi Pauerovi a firme PAUER architects, s.r.o. za prípravu architektonických podkladov pre dopravné ihrisko

ďakujeme firme Kozia brána +rodine Albertovej za sponzorský obed pre deti

ďakujeme firme Kaufland za sponzorský príspevok Cd+DvD pre deti (vianočné odmeny)

ďakujeme p.Zaťkovej za hygienický materiál(servítky) a za ušitie sukničiek a motýlikov na vystúpenie detí

ďakujeme firme Airclinic a p.Vrábelovi za ukážku záchranárskej techniky a sanitky

srdečne ďakujeme firme Signet Senec za kresliaci materiál.

ďakujeme rodine Šillovej za prenájom  skákacieho hradu a rodine Valentovej za zabezpečenie občerstvenia na rozlúčku Žabiek.