školský rok 2022/2023

ďakujeme rodine Boháčkovej /Némethovej za čistiace prostriedky

ďakujeme rodine Ostrovskej za dovoz čisitiacich prostriedkov z Bratislavy

ďakujeme rodine Homolovej a Ondrušovej za tekvičky na Tekvičkový golf

ďakujeme všetkým rodinám , ktoré sa zapojili do prehliadky Svetlonosov vytvorili ste prekrásne kreatívne tekvičky