školský rok 2021/2022

srdečne ďakujeme rodine Balcovej z triedy Žabiek za čistiace prostriedky a USB klúče pre každú triedu

srdečne ďakujeme rodine Kováčikovej za výtvarný a iný materiál, za medaile na Športovú olympiádu

srdečne ďakujeme rodine Skalskej z triedy Slniečok za výtvarný  a poľnohospodársky materiál  

srdečne ďakujeme p.Augustovičovi z triedy Rybiek za bezplatný výkon revízie plynových kotlov a zariadení

srdečne ďakujeme p.Saxovej a Lilike Puškáčovej za fantastickú tortu , ktorú nám zhotovili bezodplatne k slávnostnému zahájeniu Technickej škôlky

ďakujeme zo srdca rodine Némethovej (trieda Rybiek+Slniečok) za krásne darčeky pre deti k Vianociam

 ďakujeme rodine Buday z triedy Lienok za štrúdle pre personál ku sviatočnému vianočnému obedu

ďakujeme rodine Zmajkovičovej z triedy Rybiek za výtvarný materiál 

ďakujeme rodine Matlákovej z triedy Slniečok za krásne hračky

ďakujeme p.Homolovi za ovocie do veľkonočných balíčkov

ďakujeme všetkým rodičom, krorí zareagovali na výzvu podpory našej Zelenej školy a to menoviete: rodine Kičkovej, Školekovej, Bilčíkovej, Ondrušovej, Kválovej, Skalskej, Augustovičovej,Zmajkovičovej,Vrškovej

ďakujeme predsedkyni OZ p.Bezúrovej za organizáciu MDD + rodine Kválovej, Magátovej.+p.Labancovej za chutný guláš 

 ďakujeme p.Bezúrovi za úpravu a kúpu koncoročných fotografií pre deti