školský rok 2023/2024

ďakujeme rodine Ondrušovej z triedy Rybiek za výtvarný materiál

ďakujeme rodine Denevovej z triedy Lienok za kancelársky materiál

ďakujeme srdečne rodine Tóthovej z triedy Slniečok za kúpu sady pracovných zošitov pre všetky deti z celej mš

ďakujeme rodine Némethovej z triedy Žabiek za nákup futbalovej bránky a lopty