školský rok 2019/2020

ďakujeme rodine Balcovej z triedy Slniečok za výtvarný materiál

ďakujeme rodine Juhosovej  z triedy Slniečok za dekoračný materiál

ďakujeme p.Pearcovej -firme Spacemania za občerstvenie + poskytnutie priestorov