Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

školský rok 2023/2024

ďakujeme rodine Ondrušovej z triedy Rybiek za výtvarný materiál

ďakujeme rodine Denevovej z triedy Lienok za kancelársky materiál

ďakujeme srdečne rodine Tóthovej z triedy Slniečok za kúpu sady pracovných zošitov pre všetky deti z celej mš  , pomoc pri pečení mufinov a perníkov, za tovar na nákup potravín k pečeniu perníkov

ďakujeme rodine Némethovej z triedy Žabiek za nákup futbalovej bránky a lopty

ďakujeme rodine Faktorovej z triedy Slniečok za výtvarný a športový materiál

ďakujeme p.Augustovičovi z triedy Rybiek za bezodplatné vykonanie a vystavenie dokumentácie k servisu plynu 

ďakujeme p.Homolovi za haloweenske tekvice

ďakujeme rodine Ostrovskej z triedy Slniečok za vianočné darčeky

ďakujeme rodine Glavanič z triedy Rybiek za vianočné ozdoby