Novinky - oznamy

Krúžky

05.09.2019 19:07

Na školský rok 2019/2020  -  prihlášky na krúžky sú uzavreté harmonogram bude zverejnený -krúžky začnú od októbra

-tanečno-pohybový Tancuľkovo pre všetky triedy- 75 e /31 hodín/október-máj v poobedných hodinách

-futbalový  -futbalová škola p.Pomichala pre všetky triedy -čas trvania 45 minút/12 tréningových jednotiek jeseň (30e)+ 12 tréningových jednotiek jar(30e) cena za hodinu 2,50

výtvarno-keramický SZUŠ Ateliér trieda Rybiek + Žabiek -70e október-máj v doobedných hodinách

anglický Spacemania pre všetky triedy -Dva razy týždenne od októbra do mája (v pooobedných hodinách)

Čas trvania 30 minút -145e na celý školský rok

(prihlášky na triedach)

 
 

Zber použitých zubných kefiek

17.05.2019 10:47

Milí rodičia, priatelia.

V našej MŠ zbierame použité zubné kefky. Môžete ich odovzdať do špeciálnej nádobky, ktorá je uložená na chodbe pri vchode. Do jednej nádobky sa odovzdávajú len kefky CURAPROX, do druhej zbierame akékoľvek zubné kefky .

Podporte s nami dobrú vec a chráňte životné prostredie.

Ďakujeme                                                          

                                                        Kolektív MŠ Slnečné Jazerá

školský rok 2019/2020

22.08.2018 19:03

Školský rok 2019/2020 zahajujeme dňa 2.9.2019.MŠ je v prevádzke od 6.30 do 17hod.

Čo pripraviť deťom k novému školskému roku:

-zubnú kefku +zubnú pastu(pohárik dáva MŠ)

-papučky (podpísané z dôvodu správneho vývinu klenby chodidla a bezpečnosti prosíme nekupovať našuchovacie papučky alebo šlapky)

-deti s celodenným pobytom podpísané pyžamo

-predškoláci (trieda Žabiek) tričko a kraťase na cvičenie 

-veci na prezlečenie pre náhodné znečistenie dieťaťa

-balík(10ks papierových vreckoviek -odovzdáte na triede)

Zoznamy a rozdelenie detí do tried k novému školskému roku zverejníme vo vestibule MŠ (na webovú stránku môžu byť zeverejnené až po súhlase všetkých zákonných zástupcov -GDPR zákon-ochrana osobných údajov).