Novinky - oznamy

prevádzka mš od 14.9.2020

12.09.2020 14:01

Dňom 14.9 bude prevádzka v mš už 6.30 do 16.30 hod.

Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodil len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota.

Poobede budú deti vonku nasledovne: vpredu od cesty trieda Lienok + Slniečok deti si berte cez bočnú bránku

               vzadu od vody trieda Rybiek + Žabiek prosíme deti si vyzdvihnite cez dopravné ihrisko

v prípade, že dieťa bude chýbať viac ako 3 dni  vrátane soboty a nedele prosím prineste do mš vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti( viď príloha)

príloha vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (18591)

Krúžky v školskom roku 2020/2021

02.09.2020 15:02

Ponuka krúžkov na školský rok 2020/2021 : od októbra

Tancuľkovo lektor :p.Horníková/ deti od 3 rokov

20 hodín suma: 54 eur

miesto konania: materská škola

Futbal  tréner p.Pomichal /deti od 3 rokov

10 tréningových jednotiek suma : 35 eur

miesto konania: chata Transpetrol

 deti , ktoré členmi Senec Football Academy za krúžok neplatia!

Anglický  Spacemnia/lektor p.Pearce /deti od 3 rokov

57 hodín suma : pokročílí - zohľadnená suma za neodučené hodiny)87, 50

                        začiatocníci:142,50

miesto konania: materská škola

Výtvarno-keramický garant: p.Bezúrová/ deti od 4 rokov

57 hodín /deti, ktoré navštevovali krúžok 45 eur /nové deti 70 eur

miesto konania: materská škola

v prípade záujmu  sú prihlášky na triede prosím prihláste deti u triednej učiteľky -ďakujeme

 

Pokyny k zahájeniu šk.roka 2020/2021

26.08.2020 14:51

zdravotný dotazník.docx (21911) príloha 

Milí rodičia,

vítame Vás v novom školskom roku 2020/21 .
Prevádzka MŠ bude nasledovná : od 2.9.2020 do 13.9.2020 7.00- 16.30, kvôli nrariadeniu RUVZ (zberné triedy nesmú byť kvôli premiešavaniu detí.
od 14.9.2020 sa upraví prevádzka( ak nenariadi RUVZ nové opatrenia) od 6.30-16.30. Príchod detí do MŠ je do 8.00.
Do MŠ rodič vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami, použije návleky a vydezinfikuje si ruky. Deťom sa pred vstupom do triedy bude merať teplota , zákonný zástupca si na výsledok merania musí počkať. Počas prvých dvoch týždňov prevádzky môže  dieťa  odovzdať alebo prebrať iba jeden zákonný zástupca alebo člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti, je prísne zakázané nosiť do MŠ hračky a potraviny.
Pri prvom nástupe je potrebné priniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník / viiď príloha/.V nutnom prípade ak nemáte možnosť si dotazník vytlačiť bude pripravený na triede.
Pre deti je potrebné priniesť: pevné papuče,do skrinky náhradné oblečenie ,rúško-pre prípad nutnej izolácie pri náhlom ochorení, pyžamo, zubnú kefku a pastu, papierové vreckovky 10ks .Prosíme na všetko napísať meno.  Tešíme sa na Vás 2.9.2020. Kolektív mš