Novinky - oznamy

Týždeň Zeme

08.04.2021 18:38

vyhlásenie o bezinfekčnosti-od 12.4.2021

24.03.2021 18:20

Upozoňujeme zákonných zástupcov , že negatívnym výsledkom PCR a antigénového testu sa bude možné preukázať do nedele 11. apríla, ak bol test vykonaný v období od štvrtka 1. apríla do nedele 4. apríla, vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila vláda na svojom zasadnutí dňa 31.3.2021.

Podľa covid automatu vydaného 8.4.2021 Ministersvom školstva sa zákonní zástupcovia detí naďalej preukazujú negatívnym testom nie starším ako 7 dní )alebo výnimkou ).ďakujeme

platný covid automatmanuál covid.pdf (306460)

čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti četsné vyhls..docx (22730)

 

OZ MŠ SJ

23.02.2021 11:56

Vážení rodičia, vzhľadom k aktuálnym najmä stále sa meniacim okolnostiam Vás chceme poprosiť o úhradu aj druhého polroku do fondu OZ MŠ SJ. (Peniaze sú a budú využívané na divadielka, balíčky, programy pre deti ako doteraz avšak v povolených “bublinach”) Na konci školského roku 2020/2021 Vám preplatok za jednotlive mesiace, v ktorých bola resp. bude prevádzka škôlky reálne uzavretá vrátime (7€/mesiac). Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. Pevne veríme, že si deti aj tento rok užijú čo najkrajší škôlkarsky rok.
Za OZ MŠ SJ Diana Bezurova

Rúška -deti

17.10.2020 19:36

Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) taktiež ráno pri príchode do zbernej triedy  od 6.30 do 7.00 je dieťa povinné mať rúško. ďakujeme