Novinky - oznamy

Jesenné prázdniny-prevádzka

17.10.2020 19:42

Oznamujeme rodičom, že v čase jesenných prázdnin 29.10+30.10.2020 pre nízky záujem -bude v prevádzke jedna spoločná trieda -Slniečok.

Nakoľko budú deti spojené z celej mš prítomné deti musia mať povinne rúško počas celého dňa .Za pochopenie ďakujeme

 

Rúška -deti

17.10.2020 19:36

Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) ďakujeme

Krúžky v školskom roku 2020/2021

01.10.2020 17:08

KRÚŽKY SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ !

Vážení rodičia 

od 5 .10 .2020 začíname s krúžkami. Na triedach sme vám pripravili súhlas dotknutej osoby -nakoľko krúžky budú spoločne (deti zo všetkých  tried  budú  v krúžkovej miestnosti , prosíme ich podpísať -deti,  ktorým rodičia nepodpíšu súhlas sa nezúčastnia na krúžkoch.

Rozdelenie: pondelok+štvrtok   od  14.30 angličitina

                   štvrtok                     10.00 výtvarno-keramický

Tanečný +plávanie+ futbal   nie sú odporúčané !

prevádzka mš od 14.9.2020

12.09.2020 14:01

Dňom 14.9 bude prevádzka v mš už 6.30 do 16.30 hod.

Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodil len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota.

Poobede budú deti vonku nasledovne: vpredu od cesty trieda Lienok + Slniečok deti si berte cez bočnú bránku

               vzadu od vody trieda Rybiek + Žabiek prosíme deti si vyzdvihnite cez dopravné ihrisko

v prípade, že dieťa bude chýbať viac ako 3 dni  vrátane soboty a nedele prosím prineste do mš vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti( viď príloha)

príloha vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (18591)

Ak je dieťa choré (nie je doma z rodinných a iných dôvodov) viac ako 5 dní  a navštívi lekára je zákonný zástupca povinný doložiť lekárske potvrdenie. ďakujeme