Novinky - oznamy

Karneval

21.01.2020 14:03

                                                                                                                                                                    

               ,,Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa:

              Ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase.´´

       Program na týždeň  od 3. – 7. 2. 2020

        Pondelok: Úvod do témy fašiangov, prezentácia, zahájenie                                    

        Utorok: Tvorivé dielne v téme fašiangov, symboly fašiangov

 

    Streda: Navštívi nás kúzelník Talostan  – Balónová šou

  Štvrtok: Vystúpenie animátorov  Step Up   na tému  ,,Tučniaci z Madagascaru´´  

+zábavno-súťažné hry detí, deti v maskách                     

    Piatok: Ukončenie témy fašiangov, pochovávanie basy

 

Rodičovská združenie Žabky predškoláci

16.01.2020 11:43

Pozývame rodičov z triedy Žabiek (predškolákov ) na rodičovské združenie , ktoré bude dňa 29.1.2020 o 16 hod. s p.Mgr.Polákovou z CPPPa P Senec-dozviete sa podrobnosti o školskom vyšetrení zrelosti a pod.

Futbalový krúžok -jarný blok

07.01.2020 20:16

Futbalový krúžok bude pokračovať v  roku 2020 od 4.2.2020 prosím rodičov , ktorí majú záujem o prihlásenie detí na jarný blok , aby opätovne vyplnili zápisné lístky na triede.ďakujeme

Povinná platba za január

27.12.2019 16:42

 Oznamujeme rodičom /ktorí hradia sumu 20eur)

 

 platba v januári bude upravená- nakoľko prevádzka mš bola prerušená niekoľko dní v decembri aj v januári - a tak platba v  januári bude upravená pomernou časťou  - sumou 10eur

za február už bude platba v obvyklej sume ďakujeme

 

Zber použitých zubných kefiek

17.05.2019 10:47

Milí rodičia, priatelia.

V našej MŠ zbierame použité zubné kefky. Môžete ich odovzdať do špeciálnej nádobky, ktorá je uložená na chodbe pri vchode. Do jednej nádobky sa odovzdávajú len kefky CURAPROX, do druhej zbierame akékoľvek zubné kefky .

Podporte s nami dobrú vec a chráňte životné prostredie.

Ďakujeme                                                          

                                                        Kolektív MŠ Slnečné Jazerá

školský rok 2019/2020

22.08.2018 19:03

Školský rok 2019/2020 zahajujeme dňa 2.9.2019.MŠ je v prevádzke od 6.30 do 17hod.

Čo pripraviť deťom k novému školskému roku:

-zubnú kefku +zubnú pastu(pohárik dáva MŠ)

-papučky (podpísané z dôvodu správneho vývinu klenby chodidla a bezpečnosti prosíme nekupovať našuchovacie papučky alebo šlapky)

-deti s celodenným pobytom podpísané pyžamo

-predškoláci (trieda Žabiek) tričko a kraťase na cvičenie 

-veci na prezlečenie pre náhodné znečistenie dieťaťa

-balík(10ks papierových vreckoviek -odovzdáte na triede)

Zoznamy a rozdelenie detí do tried k novému školskému roku zverejníme vo vestibule MŠ (na webovú stránku môžu byť zeverejnené až po súhlase všetkých zákonných zástupcov -GDPR zákon-ochrana osobných údajov).