Novinky - oznamy

OZ MŠ SJ

23.02.2021 11:56

Vážení rodičia, vzhľadom k aktuálnym najmä stále sa meniacim okolnostiam Vás chceme poprosiť o úhradu aj druhého polroku do fondu OZ MŠ SJ. (Peniaze sú a budú využívané na divadielka, balíčky, programy pre deti ako doteraz avšak v povolených “bublinach”) Na konci školského roku 2020/2021 Vám preplatok za jednotlive mesiace, v ktorých bola resp. bude prevádzka škôlky reálne uzavretá vrátime (7€/mesiac). Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. Pevne veríme, že si deti aj tento rok užijú čo najkrajší škôlkarsky rok.
Za OZ MŠ SJ Diana Bezurova

Jarné prázdniny -uzatvorená mš

17.02.2021 12:20

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Senec a vzhľadom na neustále vysokú mieru pozitívnych občanov mesta Senec, počas jarných prázdnin  od 1.3.2021 do 5.3.2021 zostanú základné a materské školy z preventívnych dôvodov zatvorené.

To znamená, že v tom čase nebude zriadená „jarná škola“ a materské školy budú mať prerušenú prevádzku. Opätovné otvorenie všetkých škôl a školských zariadení je plánované po jarných prázdninách a to od 8.3.2021, za predpokladu, že nám to pandemická situácia umožní.

Platby

15.02.2021 16:54

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám , že uhradené  platby za január 2021 - 20eur presúvame na mesiac február.

Ostatných rodičov prosíme o zaplatenie pravidelnej platby do 20.2 2021 

Za pochopenie ďakujeme riad.mš

Ms otvara prevadzku

15.02.2021 00:00

Vážení rodičia,
 
na základe odporúčania RÚVZ v BA a vzhľadom na COVID automat, ktorým bolo mesto Senec zaradené do II. stupňa - červenej zóny, mesto Senec, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení
 
od pondelka 15.02.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie deti MŠ .
 
manuál platný od 8.2.2021 :covid manuál.pdf (845814)

covid automat platný od 8.2.2021 :Covid_automat_2_2_2021 (1).pdf (1267453)

platnosť testu :platnosť testu.pdf (129511)

čestné prehlásenie zákonného zástupcu:čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.docx (23112)

prevádzka v mš je 6.30 do 16.30 hod.

Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodili len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota.Doprevádzajúca osoba  sa musí preukázať negatívnym covid testom nie starším ako 7 dní.

V prípade, že dieťa bude chýbať viac ako 3 dni  vrátane soboty a nedele prosím prineste do mš vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti

Ak je dieťa choré (nie je doma z rodinných a iných dôvodov) viac ako 5 dní  a navštívi lekára je zákonný zástupca povinný doložiť lekárske potvrdenie. ďakujeme

 

 

Rúška -deti

17.10.2020 19:36

Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) taktiež ráno pri príchode do zbernej triedy  od 6.30 do 7.00 je dieťa povinné mať rúško. ďakujeme

Krúžky v školskom roku 2020/2021

01.10.2020 17:08

KRÚŽKY SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ !

Vážení rodičia 

od 5 .10 .2020 začíname s krúžkami. Na triedach sme vám pripravili súhlas dotknutej osoby -nakoľko krúžky budú spoločne (deti zo všetkých  tried  budú  v krúžkovej miestnosti , prosíme ich podpísať -deti,  ktorým rodičia nepodpíšu súhlas sa nezúčastnia na krúžkoch.

Rozdelenie: pondelok+štvrtok   od  14.30 angličitina

                   štvrtok                     10.00 výtvarno-keramický

Tanečný +plávanie+ futbal   nie sú odporúčané !