Novinky - oznamy

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

30.11.2020 15:59

aj naša materská škola sa zapojila do tohto nádherného projektu -ďakujeme všetkým , ktorí sa ho nezištne zúčastnili .....kolektív mš

Príde k nám Mikuláš

28.11.2020 17:10

Dňa 8.12.2020  pri zachovaní všetkých protiepidemiologických nariadení k nám zavíta Mikuláš.

Oslávia ho spolu najprv Lienky + Slniečka od 8.45  a  potom Rybky+ Žabky od 10.15

prevádzka od 16.11.2020

18.11.2020 10:20

prevádzka v mš už 6.30 do 16.30 hod.

Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodil len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota.

v prípade, že dieťa bude chýbať viac ako 3 dni  vrátane soboty a nedele prosím prineste do mš vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti( viď príloha)

príloha vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (18591)

Ak je dieťa choré (nie je doma z rodinných a iných dôvodov) viac ako 5 dní  a navštívi lekára je zákonný zástupca povinný doložiť lekárske potvrdenie. ďakujeme

Rúška -deti

17.10.2020 19:36

Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) taktiež ráno pri príchode do zbernej triedy  od 6.30 do 7.00 je dieťa povinné mať rúško. ďakujeme

Krúžky v školskom roku 2020/2021

01.10.2020 17:08

KRÚŽKY SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ !

Vážení rodičia 

od 5 .10 .2020 začíname s krúžkami. Na triedach sme vám pripravili súhlas dotknutej osoby -nakoľko krúžky budú spoločne (deti zo všetkých  tried  budú  v krúžkovej miestnosti , prosíme ich podpísať -deti,  ktorým rodičia nepodpíšu súhlas sa nezúčastnia na krúžkoch.

Rozdelenie: pondelok+štvrtok   od  14.30 angličitina

                   štvrtok                     10.00 výtvarno-keramický

Tanečný +plávanie+ futbal   nie sú odporúčané !