Novinky - oznamy

Veľkonočné aktivity

22.03.2023 16:07

Uzatvorenie mš 6.+11.4.2023

22.03.2023 15:51

Oznamujeme Vám, že na základe prieskumu pre nízky počet prihlásených detí bude naša materská škola so súhlasom zriaďovateľa  Mesta Senec uzatvorená dňa 6.4 a 11.4.2023. Za porozumenie  ďakujeme. Mš otvoríme 12.4.2023.

Prajeme príjemné Veľkonočné sviatky kolektív mš

Zlatý slávik v mš

01.03.2023 10:42

Dňa 28.3.2023 bude v každej triede prebiehať súťaž Zlatý slávik prosíme rodičov, aby na súťaž pripravili so svojimi deťmi jednu prieseň  ďakujeme za spoluprácu

bábkové divadlo O pyšnej Dorotke

27.02.2023 10:27

Návšteva Múzea a knižnice

27.02.2023 10:14

Dňa 24.3 .2023 triedy Lienok + Žabiek (predškoláci) navštívia MSKS+ múzeum v Senci .Odchod autobusu o 9.15. Deti si zo sebou nič neberú. ďakujeme 

Vyšetrenie školskej zrelosti

27.02.2023 10:10

Vyšetrenie školskej zrelosti pre prihlásené deti bude  v dňoch 6+7.3.2023 v čase od 9 hod. Menný rozpis  dohodnú s rodičmi triedne učiteľky Poobede od 14 hod. bude Mgr.Polakovičová telefonicky kontaktovať zákonných zástupcov a bude Vás informovať o výsledkoch testov.

Zelená školám

30.01.2023 09:14

zelená školám.pdf (4115541)

vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf (147429)

Usmernenie Zelená školám platné od 12.12.2022 .

Krúžky 2022/2023

04.10.2022 16:03

Oznamujeme Vám, že sú otvorené krúžky podľa rozpisu (viď podstránka Krúžky)