Novinky - oznamy

Rozlúčka

22.06.2022 15:43

Oznamujeme Vám, že rozlúčka s predškolákmi bude  30.6.2022 Srdečne pozývame rodičov z tried Lienok + Žabiek o 14 hod. na program.Žabky sa stretnú vo svojej triede a Lienky budú mať program v triede Slniečok.

o 15hod.potom majú spoločne program s animátormi z firmy Step Up  na školskom dvore.

 

Prevádzka v mesiaci august

22.06.2022 15:37

Oznamujeme Vám,, že v mesiaci august budú v prevádzke 2 triedy . v triede Slniečok budú spojené Slniečka + Lienky, V Rybkách budú spojené Žabky + Rybky.

Všetky deti okrem Žabiek použijú svoju šatňu /Žabky použijú skrinky v Rybkách).Za porozumenie ďakujeme

Krúžky

04.06.2022 15:06

Krúžky v školskom roku 2021/2022 budú ukončené nasledovne: anglický jazyk je už ukončený otvorenou hodinou pre rodičov, futbal bude do 21.6. a Tancuľkovo bude do 22.6.2022.

MDD

28.05.2022 09:49

ďakujeme zo srdca Občianskemu združeniu konkrétne p.Bezúrovej, Magátovej, Kválovej za organizáciu a pomoc pri MDD, rodine Labancovej za chutný guláš a p.Homolovi za ovocie.

Uzatvorenie mš počas letnej prevádzky

16.05.2022 15:16

.

Oznamujeme Vám , že  so súhlasom zriaďovateľa Mesta Senec bude materská škola uzatvorená v čase letných prázdnin od 1.7. do 31.7.2022, otvárame 1.8.2022 do 28.8.2022.

V týždni od 29.8 do 2.9 2022 budú prebiehať čistiace a upratovacie práce ( mš pre deti uzatvorená).

Školský rok  otvárame  5.9.2022. ďakujeme za pochopenie

Plavecký výcvik

02.05.2022 13:25

Oznamujem Vám , že v dňoch 6 až 10.6.2022 organizuje materská škola plavecký výcvik cez Plavecký klub Delfín.

Plavecký výcvik bude v bazéne hotela Družba-Transpetrol pod vedením p.Pipíškovej.Suma je 45eur. Prihlášky sú pripravené na triede v prípade záujmu si ich vypýtajte u triednej učiteľky.

Usmernenie pre deti z vojnovej oblasti

15.03.2022 14:37

 

Materská škola Slnečné jazerá Senec oznamuje, že v prípade žiadosti o prijatie dieťaťa (z vojnovej oblasti) na predprimárne vzdelávanie sa obráťte na Útvar školstva a športu Senec na Lichnerovej ulici č. 61 v časoch:

Deň Hodiny
Pondelok 07:30 - 14:30
Utorok 07:30 - 14:30
Streda 07:30 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 14:30
Piatok 07:30 - 13:30

Bližšie informácie nájdete v prílohe: USMERNENIE pre cudzincov (z vojnovej oblasti), ktorí hľadajú pre dieťa základnú alebo materskú školu na území mesta SENEC

Usmernenie.docx (19800)

Ukrajina_školstvo_usmernenie_UA (2).docx (23141)

Usmernenie platné od 10.5.2022

18.08.2021 14:21

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

usmernenie.pdf (759701)

bezpríznakovosť.docx (30409)

Poplatky v mš účinné od 1.9.2021

19.07.2021 12:08

Dovoľujeme si Vás upozorniť , že s účinnosťou od 1.9.2021 sa upravili poplatky v materskej škole podľa VZN č.3/2021

VZN 3_2021_čiastočné úhrady.docx (68254)

Rúška -deti

17.10.2020 19:36

Prosíme rodičov , aby pri príchode do mš a pri odchode z mš nasadili deťom rúško každé dieťa je povinné mať 2 rúšky -jedno v ktorom príde + jedno náhradné trvalo uložené v skrinke) taktiež ráno pri príchode do zbernej triedy  od 6.30 do 7.00 je dieťa povinné mať rúško. ďakujeme