Zamestnanci

školský rok 2021/2022

trieda Slniečka (maláci

Mgr.Lucia Benkovská koordinátorka Zelenej školy/triedna učiteľka

Stanislava Michnová

trieda Rybiek (stredňáci)

Andrea Brčiaková triedna učiteľka

Renáta Kissová

trieda Žabky  (predškoláci-povinné predprimárne vzdelávanie)

Eva Kleberc  

Daniela Bogárová /triedna učiteľka

trieda Lienky (predškoláci-povinné predprimárne vzdelávanie)

Mgr.Danica Hulíková/riad.mš/triedna  učiteľka

Mgr.Michaela Burešová /vedúca MZ

 

vedúca ŠJ

Marie Krajčovičová

školská jedáleň

hlavná kuchárka Renáta Gábrišová

kuchárka Gabriela Gašparová

pomocná kuchárka Iveta Kválová

upratovačky

Katarína Szabóová

Dagmar  Pravdová

Žaneta Gašparová