Zamestnanci

školský rok 2020/2021

trieda Slniečka (maláci)

 

trieda Rybiek (stredňáci)

 

trieda Žabky  (predškoláci)

 

trieda Lienky ( maláci)

 

vedúca ŠJ

 

kuchyňa

hlavná kuchárka Renáta Gábrišová

kuchárka Gabriela Gašparová

pomocná kuchárka Iveta Kválová

upratovačky

Katarína Szabóová

Galina Filipová

Dagmar  Pravdová