Zamestnanci

školský rok 2019/2020

trieda Slniečka (maláci)

 triedna učiteľka/riaditeľka Mgr. Danica Hulíková 

                         učiteľka  Eva Sztracená

trieda Rybiek (stredňáci)

triedna učiteľka  Mgr.Lucia Benkovská

učiteľka            Mgr.Michaela Burešová

trieda Žabky  (predškoláci)

triedna učiteľka Mgr.Barbora Leporisová

učiteľka                Daniela Bogárová

trieda Lienky ( maláci)

triedna učiteľka Andrea Brčiaková

učiteľka Miriam  Bálintová

vedúca ŠJ

Mgr.Veronika Lehotská Batyková

kuchyňa

hlavná kuchárka Renáta Gábrišová

kuchárka Gabriela Šándorová

pomocná kuchárka Iveta Kválová

upratovačky

Anna Bugnová

Galina Filipová

Dagmar  Pravdová

pomocná vychovávateľka z projektu ÚPSVaR §50j

Veronika Krivičková