Zamestnanci

školský rok 2018/2019

trieda Slniečka (maláci)

 triedna učiteľka Mgr.Lucia Benkovská

učiteľka            Mgr.Jesika Görfölová

trieda Rybiek (maláci-stredňáci)

triedna učiteľka  Daniela Bogárová

učiteľka            Miriam Bálintová

trieda Žabky  (predškoláci)

triedna učiteľka Eva Sztracená

učiteľka         Andrea Brčiaková

trieda Lienky (predškoláci)

triedna učiteľka/riaditeľka Mgr.Danica Hulíková

učiteľka Mgr.Barbora Leporisová -vedúca MZ

vedúca ŠJ

Mgr.Veronika Lehotská Batyková

kuchyňa

hlavná kuchárka Renáta Gábrišová

pomocná kuchárka Iveta Kválová

upratovačky

Dagmar  Pravdová

Eva Vinczeová

Galina Filipová