Zamestnanci

školský rok 2019/2020

trieda Slniečka (maláci)

 triedna učiteľka/riaditeľka Mgr. Danica Hulíková 

                         učiteľka  Eva Kleberc

trieda Rybiek (stredňáci)

triedna učiteľka  Mgr.Lucia Benkovská

učiteľka            Mgr.Michaela Burešová predĺžená RD od 1.12020

učiteľka            Bernadeta Tonic

trieda Žabky  (predškoláci)

triedna učiteľka Mgr.Barbora Leporisová

učiteľka                Daniela Bogárová

trieda Lienky ( maláci)

triedna učiteľka Andrea Brčiaková

učiteľka Miriam  Bálintová

vedúca ŠJ

Mgr.Veronika Lehotská Batyková

kuchyňa

hlavná kuchárka Renáta Gábrišová

kuchárka Gabriela Gašparová

pomocná kuchárka Iveta Kválová

upratovačky

Katarína Szabóová

Galina Filipová

Dagmar  Pravdová

pomocná vychovávateľka z projektu ÚPSVaR §50j

Veronika Krivičková