Zamestnanci

školský rok 2020/2021

trieda Slniečka (stredňáci)

Andrea Brčiaková triedna učiteľka

Miriam Bálintová

trieda Rybiek (stredňáci)

Eva Kleberc  tiredna učiteľka

Daniela Bogárová /koordinátorka Zelenej školy

trieda Žabky  (predškoláci)

Mgr.Danica Hulíková riad.mš/triedna učiteľka

Mgr.Lucia Benkovská koordinátorka Zelenej školy

trieda Lienky ( maláci)

Mgr.Barbora Leporisová triedna učiteľka

Bernadeta Tonic

vedúca ŠJ/administratíva

Mgr.Beáta Penevová

kuchyňa

hlavná kuchárka Renáta Gábrišová

kuchárka Gabriela Gašparová

pomocná kuchárka Iveta Kválová

upratovačky

Katarína Szabóová

Galina Filipová

Dagmar  Pravdová