Projekt "Dopravné ihrisko pre mini vodičov" - dotácia BSK

Aktuálne fotky pred realizáciou a počas realizácie "Dopravného ihriska pre mini vodičov"

Betonáž

Pokládka debniacich tvárnic