Výsledky hlasovania do Rady školy

09.11.2018 18:33

Dňa 9.11.2018 sa konalo hlasovanie zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Slnečné jazerá

volebná komisia po sčítaní hlasov zverejnila nasledovné výsledky

odovzdaných 45 hlasovacích lístkov z toho platných 45 (krúžkovali sa najviac 2 kandidáti , platný bol aj hlas s jedným krúžkom,, na platnosť stačila účasť 42 rodičov)

1.miesto  s počtom hlasov   33      Ing.Magátová Silvia (-zvolený kandidát na nasledujúce 4roky)

2.miesto s počtom hlasov     21        Ing.Bezúrová Diana   (-zvolený kandidát na nasledujúce 4 roky)

3.miesto s počtom hlasov 20   JUDr.Rolková Silvia

4.miesto s počtom hlasov 14   Polakovičová Dominika

 

ďakujeme za účasť vo voľbách

Späť