vrátenie poplatku za 1-3/2021

21.04.2021 10:09

SKM_C250i210419165900.pdf (96584)

Oznamujeme rodičom, že na základe nariadenia Mesta Senec (viď príloha) sme urobili vyúčtovanie rodičovských poplatkov za mesiace 1/2/3/2021 a vraciame peniaze späť na vaše účty.

január bola mš uzavreta celý mesiac  -poplatok 0eur

február -bola mš uzatvorená 2 týždne - poplatok 10eur(pomerná časť

marec bola mš uzatvorená 2 týždne - poplatok 10eur(pomerná časť.

 

 

Späť