Veľkonočný týždeň program

01.04.2019 11:53

15.apríla      -9.20 pripraví program trieda Rybiek pre všetky deti +úvod do témy

16.apríla       -9.20 tvorivé dielničky (maľovanie vajíčok +výroba zajačikov)

                      Hľadanie veľkonočného pokladu na školskom dvore

17.apríla    -9  divadielko  pre všetky deti v triede Slniečok -Zajko Lajko

18.apríla (spojené triedy z dôvodu prázdnin) individuálny program Tešíme sa na šibačku

Späť