Rozlúčka

22.06.2022 15:43

Oznamujeme Vám, že rozlúčka s predškolákmi bude  30.6.2022 Srdečne pozývame rodičov z tried Lienok + Žabiek o 14 hod. na program.Žabky sa stretnú vo svojej triede a Lienky budú mať program v triede Slniečok.

o 15hod.potom majú spoločne program s animátormi z firmy Step Up  na školskom dvore.

 

Späť