Rozhodnutia

02.07.2022 16:46

Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí si podali prihlášku do našej mš , že  rozhodnutia sme posielali do elektronickej schránky , len v prípade, že elektronická schránka nebola aktivovaná sme  rozhodnutie poslali poštou na adresu uvedenú v prihláške

Späť