Prevádzka v mesiaci august

22.06.2022 15:37

Oznamujeme Vám,, že v mesiaci august budú v prevádzke 2 triedy . v triede Slniečok budú spojené Slniečka + Lienky, V Rybkách budú spojené Žabky + Rybky.

Všetky deti okrem Žabiek použijú svoju šatňu /Žabky použijú skrinky v Rybkách).Za porozumenie ďakujeme

Späť