prevádzka mš od 14.9.2020

12.09.2020 14:01

Dňom 14.9 bude prevádzka v mš už 6.30 do 16.30 hod.

Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodil len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota.

Poobede budú deti vonku nasledovne: vpredu od cesty trieda Lienok + Slniečok deti si berte cez bočnú bránku

               vzadu od vody trieda Rybiek + Žabiek prosíme deti si vyzdvihnite cez dopravné ihrisko

v prípade, že dieťa bude chýbať viac ako 3 dni  vrátane soboty a nedele prosím prineste do mš vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti( viď príloha)

príloha vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (18591)

Späť