Prevádzka od 18.1.21-22.1.21

14.01.2021 10:29

Mesto Senec ako zriaďovateľ materských a základných škôl na území mesta, v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva bude pri otváraní školských zariadení postupovať nasledovne:

Od 18.01.2021 do 22.01.2021:

S účinnosťou od 18. januára 2021 bude prerušená prezenčná forma školského vyučovania v základných školách a materských školách, ktorých je zriaďovateľom, pričom základné školy od uvedeného dátumu pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou.

Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti a nemajú inú alternatívu, ako sa postarať o dieťa, bude k dispozícií:

  1. Materská škola Fándlyho - za dodržania všetkých epidemických opatrení. (skupiny budú zostavené podľa počtu prihlásených detí s maximálnym počtom 15 detí na skupinu.)

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu v meste Senec, žiadame rodičov, aby zodpovedne zvážili prihlásenie svojho dieťaťa do mš alebo škd v uvedenom týždni a rešpektovali podmienky, za ktorých bude prevádzka otvorená.

Od 25.01.2021 bude mesto Senec postupovať podľa usmernení ministerstva školstva .

 

Späť