Povinná platba za január

27.12.2019 16:42

 Oznamujeme rodičom /ktorí hradia sumu 20eur)

 

 platba v januári bude upravená- nakoľko prevádzka mš bola prerušená niekoľko dní v decembri aj v januári - a tak platba v  januári bude upravená pomernou časťou  - sumou 10eur

za február už bude platba v obvyklej sume ďakujeme

 

Späť