Pokyny k zahájeniu šk.roka 2020/2021

26.08.2020 14:51

zdravotný dotazník.docx (21911) príloha 

Milí rodičia,

vítame Vás v novom školskom roku 2020/21 .
Prevádzka MŠ bude nasledovná : od 2.9.2020 do 13.9.2020 7.00- 16.30, kvôli nrariadeniu RUVZ (zberné triedy nesmú byť kvôli premiešavaniu detí.
od 14.9.2020 sa upraví prevádzka( ak nenariadi RUVZ nové opatrenia) od 6.30-16.30. Príchod detí do MŠ je do 8.00.
Do MŠ rodič vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami, použije návleky a vydezinfikuje si ruky. Deťom sa pred vstupom do triedy bude merať teplota , zákonný zástupca si na výsledok merania musí počkať. Počas prvých dvoch týždňov prevádzky môže  dieťa  odovzdať alebo prebrať iba jeden zákonný zástupca alebo člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti, je prísne zakázané nosiť do MŠ hračky a potraviny.
Pri prvom nástupe je potrebné priniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník / viiď príloha/.V nutnom prípade ak nemáte možnosť si dotazník vytlačiť bude pripravený na triede.
Pre deti je potrebné priniesť: pevné papuče,do skrinky náhradné oblečenie ,rúško-pre prípad nutnej izolácie pri náhlom ochorení, pyžamo, zubnú kefku a pastu, papierové vreckovky 10ks .Prosíme na všetko napísať meno.  Tešíme sa na Vás 2.9.2020. Kolektív mš
Späť