Platby

15.02.2021 16:54

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám , že uhradené  platby za január 2021 - 20eur presúvame na mesiac február.

Ostatných rodičov prosíme o zaplatenie pravidelnej platby do 20.2 2021 

Za pochopenie ďakujeme riad.mš

Späť