OZ MŠ SJ

23.02.2021 11:56

Vážení rodičia, vzhľadom k aktuálnym najmä stále sa meniacim okolnostiam Vás chceme poprosiť o úhradu aj druhého polroku do fondu OZ MŠ SJ. (Peniaze sú a budú využívané na divadielka, balíčky, programy pre deti ako doteraz avšak v povolených “bublinach”) Na konci školského roku 2020/2021 Vám preplatok za jednotlive mesiace, v ktorých bola resp. bude prevádzka škôlky reálne uzavretá vrátime (7€/mesiac). Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. Pevne veríme, že si deti aj tento rok užijú čo najkrajší škôlkarsky rok.
Za OZ MŠ SJ Diana Bezurova

Späť