prevádzka od 15.6.2020

20.05.2020 14:44

Materská škola bude od 15.6.2020  do 30.6.2020 (vrátane)otvorená pre prihlásené deti v čase od 6.30 do 16.30 .

SKMBT_C22020061112580 (2).pdf (670510)

Vec: Nariadenie primátora k obnoveniu prevádzky materských škôl 
Späť