Organizácia tried počas mesiaca júl

23.06.2019 11:10

Odo dňa  15.7.2019 sa všetky deti budú schádzať v triede Slniečok. od 9 hodiny do 15 hod. budú deti z triedy Rybiek + Lienok v triede Rybiek a po 15 hod. budú opäť všetky deti spolu v triede Slniečok.Šatne použite prosím svoje. za porozumenie ďakujeme

Späť