očné vyšetrenie v mš

12.11.2021 13:14

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka pre Vaše deti bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra PLUSOPTIX.

Meranie dokáže s vysokou mierou presnosti určiť existujúce alebo vyvíjajúce sa poruchy zraku. V prípade záujmu o meranie zraku je potrebné vyplniť informovaný súhlas, ktorý dostanete na triede. meranie sa uskutoční 9.12.2021 od 8.30 hod. v MŠ

 

 

 

Späť