MDD

28.05.2022 09:49

ďakujeme zo srdca Občianskemu združeniu konkrétne p.Bezúrovej, Magátovej, Kválovej za organizáciu a pomoc pri MDD, rodine Labancovej za chutný guláš a p.Homolovi za ovocie.

Späť