Krúžky

05.09.2019 19:07

Na školský rok 2019/2020  -  prihlášky na krúžky sú uzavreté harmonogram bude zverejnený -krúžky začnú od októbra

-tanečno-pohybový Tancuľkovo pre všetky triedy- 75 e /31 hodín/október-máj v poobedných hodinách

-futbalový  -futbalová škola p.Pomichala pre všetky triedy -čas trvania 45 minút/12 tréningových jednotiek jeseň (30e)+ 12 tréningových jednotiek jar(30e) cena za hodinu 2,50

výtvarno-keramický SZUŠ Ateliér trieda Rybiek + Žabiek -70e október-máj v doobedných hodinách

anglický Spacemania pre všetky triedy -Dva razy týždenne od októbra do mája (v pooobedných hodinách)

Čas trvania 30 minút -145e na celý školský rok

(prihlášky na triedach)

 
 
Späť