Krúžky v školskom roku 2020/2021

01.10.2020 17:08

KRÚŽKY SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ !

Vážení rodičia 

od 5 .10 .2020 začíname s krúžkami. Na triedach sme vám pripravili súhlas dotknutej osoby -nakoľko krúžky budú spoločne (deti zo všetkých  tried  budú  v krúžkovej miestnosti , prosíme ich podpísať -deti,  ktorým rodičia nepodpíšu súhlas sa nezúčastnia na krúžkoch.

Rozdelenie: pondelok+štvrtok   od  14.30 angličitina

                   štvrtok                     10.00 výtvarno-keramický

Tanečný +plávanie+ futbal   nie sú odporúčané !

Späť