Jarné prázdniny -uzatvorená mš

17.02.2021 12:20

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Senec a vzhľadom na neustále vysokú mieru pozitívnych občanov mesta Senec, počas jarných prázdnin  od 1.3.2021 do 5.3.2021 zostanú základné a materské školy z preventívnych dôvodov zatvorené.

To znamená, že v tom čase nebude zriadená „jarná škola“ a materské školy budú mať prerušenú prevádzku. Opätovné otvorenie všetkých škôl a školských zariadení je plánované po jarných prázdninách a to od 8.3.2021, za predpokladu, že nám to pandemická situácia umožní.

Späť