Ms otvara prevadzku

15.02.2021 00:00

Vážení rodičia,
 
na základe odporúčania RÚVZ v BA a vzhľadom na COVID automat, ktorým bolo mesto Senec zaradené do II. stupňa - červenej zóny, mesto Senec, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení
 
od pondelka 15.02.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie deti MŠ .
 
manuál platný od 8.2.2021 :covid manuál.pdf (845814)

covid automat platný od 8.2.2021 :Covid_automat_2_2_2021 (1).pdf (1267453)

platnosť testu :platnosť testu.pdf (129511)

čestné prehlásenie zákonného zástupcu:čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.docx (23112)

prevádzka v mš je 6.30 do 16.30 hod.

Prosíme zákonných zástupcov, aby naďalej  chodili len jeden rodič, s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikovali si pri vstupe ruky, deťom sa bude pri vstupe do triedy  merať teplota.Doprevádzajúca osoba  sa musí preukázať negatívnym covid testom nie starším ako 7 dní.

V prípade, že dieťa bude chýbať viac ako 3 dni  vrátane soboty a nedele prosím prineste do mš vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti

Ak je dieťa choré (nie je doma z rodinných a iných dôvodov) viac ako 5 dní  a navštívi lekára je zákonný zástupca povinný doložiť lekárske potvrdenie. ďakujeme

 

 

Späť