Futbalový krúžok -jarný blok

07.01.2020 20:16

Futbalový krúžok bude pokračovať v  roku 2020 od 4.2.2020 prosím rodičov , ktorí majú záujem o prihlásenie detí na jarný blok , aby opätovne vyplnili zápisné lístky na triede.ďakujeme

Späť