Fotenie spoločné

17.05.2019 11:38

Oznamujem rodičom, že dňa 23.5.2019 od 9 hod. sa budeme fotiť na spoločné triedne fotografie. ďakujeme (budú hradené z peňazí MŠ) 

Späť