Dotácia na stravu pre 5ročných

29.12.2021 19:09

Oznamujeme rodičom detí,ktoré majú nárok na dotáciu na stravovanie (5ročné deti-predškoláci) sme odoslali menoslov uvedených detí na sociálny odbor mesta Senec(nemusíte o nič žiadat ani dokladovať.

Späť