Deň matiek - poďakovanie

06.05.2020 10:58

 Drahé naše mamičky, je nám nesmierne ľúto, že Deň matiek   nemôžeme osláviť všetci spoločne v kruhu našich detí a za Vašej prítomnosti.

Dovoľte nám preto aspoň touto cestou vyjadriť naše poďakovanie a vysloviť obdiv , že aj v týchto ťažkých časoch ste nielen mamičkami ale učiteľkami, kuchárkami, upratovačkami a každú úlohu zvládate s úsmevom na perách...

Chceme Vám ešte raz zaželať v mene Vašich detí veľa zdravia, šťastia , sily a lásky -deti Vám dozaista nezabudnú dať sladučkú pusu.

Späť