Dokumenty súvisiace s koronavírusom

10.03.2020 12:30

 

Na  základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  materská škola  ostáva uzatvorená od  30.3.2020 až do odvolania!

 

Dokumenty k vyplácaniu dávok

https://www.socpoist.sk/aktuality--qne/48411s68333c?fbclid=IwAR2Jb-w2tULohtIIO8hVC_-9gP5omP375863YDFBy08V9A3Zd8TIs7DvNsQ-

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

 

Nezabudnite poslať čestné vyhlásenie!

 

 

 
Späť