2%

08.02.2018 18:02

2- tlačivo.pdf (1646585)Oznamujeme rodičom, že  na triedach a na webe sú k dispozícii tlačivá na poskytnutie 2% z dane.Prosíme všetkých rodičov a priateľov materskej školy o poskytnutie tohto príspevku pre naše Občianske združenie, ktoré by sme radi použili na vytvorenie  spevnenej plochy za budovou mš  a neskôr na tejto ploche zriadenie dopraveného ihriska. Vopred ďakujeme

Späť