harmonogram.docx (207526)

Oznamujeme rodičom, že do MŠ Slnečné jazerá premáva mestský autobus podľa priloženého harmonogramu -ďakujeme , že ho využívate.