Novinky - oznamy

Povinný poplatok 20eur

01.07.2019 14:46

Deti , ktoré navštevujú materskú školu v júli(mimo predškolákov) prosím uhradiť 20eur do 20.7.2019 . Za august sa POVINNÝ POPLATOK NEUHRÁDZA z dôvodu uzatvorenia mš.

Organizácia tried počas mesiaca júl

23.06.2019 11:10

Odo dňa  15.7.2019 sa všetky deti budú schádzať v triede Slniečok. od 9 hodiny do 15 hod. budú deti z triedy Rybiek + Lienok v triede Rybiek a po 15 hod. budú opäť všetky deti spolu v triede Slniečok.Šatne použite prosím svoje. za porozumenie ďakujeme

Upravený vjazd do areálu

15.06.2019 16:07

Oznamujeme rodičom, že dňom 14.6.2019 sa do areálu Slnečných jazier dostanete vstupom od železničnej stanice ráno do 8 hod./ poobede už len vstupom od Reci.Pri vstupe prosím použite vstupenky , ktoré ste obdržali na triede.ďakujeme

Zároveň prajeme deťom aj rodičom krásne a príjemné leto ...kolektív mš

Letné prázdniny-prerušenie

17.05.2019 10:52

Na základe súhlasu zriaďovateľa  Mesta Senec ozamujeme rodičom, že prevádzka našej mš bude prerušená od 1.8.2019 do 31.8.2019. Prevádzku obnovíme 2.9.2019.ďakujeme za pochopenie riad.mš

 

Zber použitých zubných kefiek

17.05.2019 10:47

Milí rodičia, priatelia.

V našej MŠ zbierame použité zubné kefky. Môžete ich odovzdať do špeciálnej nádobky, ktorá je uložená na chodbe pri vchode. Do jednej nádobky sa odovzdávajú len kefky CURAPROX, do druhej zbierame akékoľvek zubné kefky .

Podporte s nami dobrú vec a chráňte životné prostredie.

Ďakujeme                                                          

                                                        Kolektív MŠ Slnečné Jazerá

Čo jedia zdravé deti 2019

09.05.2019 12:02

 Dňa 6.5.2019 k nám do Mš privítala milá pani Saška, ktorá viedla workshop o zdravej strave, čím sa naše deti stretli so zeleninou "naživo" a nie len na tanieri :) 

 Čo hovorí o nás pani Saška po stretnutí: " Áno je to možné! Aj štátna škôlka vie byť iná! Otvorená myseľ vedenia,rodičov i kuchyne,kde idú nad rámec svojich povinností!A všetko s rešpektom noriem a receptúr MŠSR! Dnes 80 detičiek a náš workshop pre kuchyňu a zástupcov! Klobúk dole!" 

Školský rok 2018/2019

22.08.2018 19:03

Školský rok 2018/2019 zahajujeme dňa 3.9.2018 .MŠ je v prevádzke od 6.30 do 17hod.

Čo pripraviť deťom k novému školskému roku:

-zubnú kefku +zubnú pastu(pohárik dáva MŠ)

-papučky (podpísané z dôvodu správneho vývinu klenby chodidla a bezpečnosti prosíme nekupovať našuchovacie papučky alebo šlapky)

-deti s celodenným pobytom podpísané pyžamo

-predškoláci (trieda Lienok + Žabiek) vrecúško v ktorom bude tričko a kraťase na cvičenie - zostáva v skrinke

-veci na prezlečenie pre náhodné znečistenie dieťaťa

-balík(10ks papierových vreckoviek -odovzdáte na triede)

Zoznamy a rozdelenie detí do tried k novému školskému roku zverejníme vo vestibule MŠ (na webovú stránku môžu byť zeverejnené až po súhlase všetkých zákonných zástupcov -GDPR zákon-ochrana osobných údajov). 

Téma mesiaca

V tejto rubrike nie sú žiadne články.