Novinky - oznamy

Otvorenie mš 1.6.2020 informácia od zriaďovateľa

20.05.2020 14:44

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie

prvého až piateho ročníka základných škôl, školských klubov a materských škôl a to od 1.6.2020.

 

Na základe tohto rozhodnutia ministra školstva v súčasnosti Mesto Senec, ako zriaďovateľ základných a materských škôl, v spolupráci s riaditeľmi uvedených zariadení rozhoduje,

s prihliadnutím na miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, materiálne,

priestorové možnosti, či a v akom režime k otvoreniu základných a materských škôl bude možné k danému termínu pristúpiť.

 

V týchto dňoch prebieha zisťovanie záujmu zo strany zákonných zástupcov o nástup detí do jednotlivých zariadení.

Zriaďovateľ tiež preveruje možnosti personálneho zabezpečenia v jednotlivých školách a škôlkach s prihliadnutím na stanovené podmienky v usmernení vydanom ministerstvom.

 

V pondelok 25. 5.2020 mesto vydá nariadenie, v ktorom určí spôsob a rozsah otvorenia školských prevádzok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Uvedené informácie budú následne zverejnené na webe mesta, weboch jednotlivých škôl a škôlok, rodičia o týchto skutočnostiach budú informovaný cez EduPage.

Zápis do mš spustený!

11.05.2020 12:47

Elektronické prihlasovanie do materskej školy spustené ostatné info nájdete -Zápis do mš

 

Chceli by sme Vás informovať, že elektronické prihlášky na zápis do materskej školy, sú už k dispozícii https://senec.esmao.sk/info/e-form/332

Vyplniť a odoslať ju bude možné do 31. mája 2020.

 

V prípade materských škôl nebolo možné vytvoriť formulár na Edupage, ako to bolo v prípade zápisu do 1. ročníka ZŠ.

 

Keďže tento spôsob zápisu do materskej školy realizujeme prvýkrát, vyskytli sa aj problémy s odoslaním formuláru bez použitia OP s čipom a čítačkou. Ďakujeme, že ste nás na to upozornili.

 

Nedostatok bol odstránený, elektronický formulár je možné odoslať aj bez eID.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Deň matiek - poďakovanie

06.05.2020 10:58

 Drahé naše mamičky, je nám nesmierne ľúto, že Deň matiek   nemôžeme osláviť všetci spoločne v kruhu našich detí a za Vašej prítomnosti.

Dovoľte nám preto aspoň touto cestou vyjadriť naše poďakovanie a vysloviť obdiv , že aj v týchto ťažkých časoch ste nielen mamičkami ale učiteľkami, kuchárkami, upratovačkami a každú úlohu zvládate s úsmevom na perách...

Chceme Vám ešte raz zaželať v mene Vašich detí veľa zdravia, šťastia , sily a lásky -deti Vám dozaista nezabudnú dať sladučkú pusu.

uzatvorenie mš

10.03.2020 12:30

 

Na  základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  materská škola aj školská jedáleň  ostáva uzatvorená od  30.3.2020 až do odvolania!