HARMONOGRAM KRÚŽKOV.docx (14613) 2019/2020 krúžky začínajú od 1.10.2019

Tanečno – pohybový krúžok Tancuľkovo

streda

      14.10-14.40

Žabky

 

      14-45- 15.15

Rybky + Lienky

 

      15.20- 15.50

Slniečka

 krúžok sa koná v triede Žabiek

Angličtina

 

pondelok

14:30 – 15:00

začínajúci

15.00- 15.30

pokročilí

 

                        štvrtok

14:30 – 15:00

začínajúci

15:00 – 15:30

pokročil

krúžok sa koná v miestnosti na krúžky

Futbalový krúžok začíname od 4.2.2020-jarný blok

utorok

10:00 – 11:10

všetky triedy

krúžok sa koná v hale Transpetrolu

 

Výtvarno-keramický krúžok

štvrtok

10:15 – 11:15

Triedy Rybky + Žabky